ФОНДАЦИЯ ОТВОРЕНИ ИЗКУСТВА ОБЯВЯВА СВОБОДНА ПОЗИЦИЯ:
Мениджър маркетинг и реклама

Фондация Отворени Изкуства има удоволствието да обяви свободна постоянна позиция за Мениджър маркетинг и реклама за попълване на БАЗОВИЯ СИ ЕКИП!

Приоритети на позицията Мениджър маркетинг и реклама

1. Носи пряка отговорност за развитие и изпълнение маркетинговата стратегия на събитията от програмата на Фондация Отворени Изкуства:

 • Планиране на маркетинговите дейности
 • Бюджетиране на маркетинговите дейности
 • Отношенията с партньорски организациии, структури и компании

2. Планира и организира рекламни кампании и PR-активности на събитията от програмата на Фондация Отворени Изкуства:

 • Отговаря за разработването на комуникационни стратегии
 • Отговаря за изработването на всички поддържащи рекламни материали
 • Активно участва в разработването и наблюдава изпълнението на PR стратегиите
 • Активно участва в подготовката и провеждането на продуцираните от фондацията събития

Работно време:
• от понеделник до петък
• работа в офиса на Фондация Отворени Изкуства, ул. Отец Паисисй 36, Пловдив
• от 10:00 до 18:00 часа

КАКВО ДАВА ПОЗИЦИЯТА

Ползи:

 • достъп до участие в организационни процеси под различна форма
 • възможност за професионална реализация в бързоразвиваща се структура – лидер в своята сфера
 • много добри условия на труд

Заплащане:

 • конкурентно възнаграждение
 • първоначален едногодишен договор

ВИЕ СТЕ ПОДХОДЯЩ ЗА ТАЗИ ПОЗИЦИЯ, АКО ПРИТЕЖАВАТЕ:

Умения и компетенции:

 • Адекватно за позицията висше образование
 • Релевантен професионален опит
 • Компютърни умения Excel, Word, Power Point и други
 • грамотно изразяване на писмен и говорим български език
 • писмен и говорим английски език
 • Личностни качества:

  желание за сериозна работа
 • организираност и динамичност на работа
 • комуникативност и лесно приобщаване към екип
 • много добри презентационни умения
 • иновативно мислене
 • профeсионализъм в работата с екипа и партньорите
 • коректност
 • отговорност за визията и имиджа на организацията
 • Интереси и насоки:

  интереси в хуманитарни области
 • участие в социални и граждански каузи

Предишен опит:
Опитът в координиране на културни събития не е задължителен

КАКВО Е ФОНДАЦИЯ ОТВОРЕНИ ИЗКУСТВА

Естество на организацията:
Мисията на Фондация Отворени Изкуства е осмисляне, активизиране и обогатяване на градската култура чрез средствата на изкуството, съвременните му формати и културни практики. Основана е през 2007 година в Пловдив. Днес Фондация Отворени Изкуства има мрежа от традиционни донори и партньори, а организираните от нея събития са във фокуса на интерес на публиката, на професионалисти, експерти и анализатори в социалната, културна и маркетингова сфера.

Екип:
През 2010 година започна изграждането на свой eкип и офис в Пловдив на ул. Отец Паисий. Програмата за 2012 година изисква нарастване на базовия екип, който ще обхваща: Програмен директор, Консултант маркетинг и финансии, Мениджър проекти, Мениджър маркетинг и реклама, Офис сътрудник.

Основни дейности на организацията:
Дейността на Фондация Отворени Изкуства е насочена основно към създаването, разработването и продуцирането на собствени културни проекти.  Ежегодната програма на фондацията е динамична и в нея са заложени основно проекти и събития в три програми: Нощ на музеите и галериите, Град и култура, Образователна програма.

Сродни дейности на организацията:
Оперативните дейности на Фондация Отворени Изкуства са свързани с тези на Галерия Сариев и artnewscafe, които са в непосредствена близост до офиса на фондацията на улица Отец Паисий 36, Пловдив.