ФОНДАЦИЯ ОТВОРЕНИ ИЗКУСТВА ОБЯВЯВА СВОБОДНА ПОЗИЦИЯ:
ОФИС СЪТРУДНИК

Фондация Отворени Изкуства има удоволствието да обяви свободна постоянна позиция за ОФИС СЪТРУДНИК за попълване на БАЗОВИЯ СИ ЕКИП!

КАКВО СЕ ИЗИСКВА ЗА ПОЗИЦИЯТА

Ежедневни дейности:

 • комуникация и водене на кореспонденция
 • съставяне, придвижване и архивиране на документация
 • разпространение на информация по електронни и други канали
 • извършване на месечни плащания
 • работа с екипите на Галерия Сариев и artnewscafe

Кампанийни дейности:

 • допълнителна координация на проекти, комуникация с участници и партньори

Работно време:
от понеделник до петък в офиса на Фондация Отворени Изкуства, ул. Отец Паисий 36, Пловдив
от 10:00 до 18:00 часа

КАКВО ДАВА ПОЗИЦИЯТА

Ползи:

 • богат опит в културната сфера и събитийното планиране
 • репрезентативна роля в позиционирана културна организация
 • динамични, отговорни и забавни ежедневни задължения

Заплащане:

 • твърда заплата с първоначален едногодишен договор
 • обучителен и пробен период: януари 2012 – февруари 2012

ВИЕ СТЕ ПОДХОДЯЩ ЗА ТАЗИ ПОЗИЦИЯ, АКО ПРИТЕЖАВАТЕ:

Личностни качества:

• желание за сериозна работа
• желание за ежедневно развитие и усвояванe на нови знания
• организираност и динамичност на работа
• комуникативност и лесно приобщаване към екип
• коректност и профeсионализъм в работата с екипа и партньорите
• отговорност за визията и имиджа на организацията

Интереси и професионални насоки:
• поглед над културната ситуация в страната
• интереси в хуманитарни области
• участие в социални и граждански каузи

Умения и компетенции:
• отлично владеене на основни компютърни програми и интернет
• грамотно изразяване на писмен и говорим български език
• писмен и говорим английски език

Предишен опит:
Опитът в координиране на културни събития не е задължителен.
Фондация Отворени Изкуства предлага индивидуално обучение.

КАКВО Е ФОНДАЦИЯ ОТВОРЕНИ ИЗКУСТВА

Естество на организацията:
Мисията на Фондация Отворени Изкуства е осмисляне, активизиране и обогатяване на градската култура чрез средствата на изкуството, съвременните му формати и културни практики. Основана е през 2007 година в Пловдив. Днес Фондация Отворени Изкуства има мрежа от традиционни донори и партньори, а организираните от нея събития са във фокуса на интерес на публиката, на професионалисти, експерти и анализатори в социалната, културна и маркетингова сфера.

Екип:
През 2010 година започна изграждането на свой eкип и офис в Пловдив на ул. Отец Паисисй. Програмата за 2012 година изисква нарастване на базовия екип, който ще обхваща: Програмен директор, Консултант финансии и маркетинг, Мениджър проекти, Мениджър маркетинг и реклама, Офис сътрудник.

Основни дейности на организацията:
Дейността на Фондация Отворени Изкуства е насочена основно към създаването, разработването и продуцирането на собствени културни проекти.  Ежегодната програма на фондацията е динамична и в нея са заложени основно проекти и събития в три програми: Нощ на музеите и галериите, Град и култура, Образователна програма.

Сродни дейности на организацията:
Оперативните дейности на Фондация Отворени Изкуства са свързани с тези на Галерия Сариев и artnewscafe, които са в непосредствена близост до офиса на фондацията на улица Отец Паисий 36, Пловдив.