Фокус България: Open Call for Self Presentation

„Фокус България“ обявява отворена покана за участие в специална видео програма от кратки видео-представяния на български автори, колективи и художествени организации и тяхната работа. Селекция от получените видео-презентации ще бъде представена паралелно на изложбата „Вариофокус: художници“, като част от „Фокус България” на панаира viennacontemporary от 24 до 27 септември 2015. Журито на селекцията включва кураторите на „Фокус България” – Яра Бубнова, Весела Ножарова и Десислава Димова; Гауденц Б. Руф, както и представител  на организаторите в лицето на Веселина Сариева.

С какво може да се участва:

Желаещите да участват трябва да подготвят свое кратко видео-представяне, не по-дълго от 90 секунди. Представянето може да включва вас самите, конкретна ваша творба, изложба, цялостната ви работа или вашето ателие. Въпросите, на които очакваме да отговорите са: Кои сте вие? Как определяте вашето изкуство? Какви теми, проблеми, въпроси ви интересуват? Какви материали и техники използвате? Какво е вашето образование? Как социализирате вашата работа, къде и в какъв контекст я излагате? Извън този формат на „визитна картичка” няма ограничение за формата, стилистиката или техниката на видеото (то може да бъде заснето с професионална камера, както и с телефон или уеб камера), допустими са всякакъв вид монтаж, използване на анимация, слайдшоу и т.н. Целта на open call презентациите е да представи обща картина за това какво е художникът днес, как се самовъзприема, в какво се състои неговата работа, как се вписва в света, който го заобикаля, какви са проблемите, които го вълнуват.

Кой може да участва:

Поканата е към всички български художници, колективи и художествени организации, които участват активно в българската художествена сцена.

Как може да се участва:

Всеки, който проявява интерес към участие в отворената покана, трябва да изпрати предложението си на адрес focusbulgaria@openarts.info до 31 август:

- кратко видео с дължина до 90 секунди

- попълнена форма за участие

- 1 видео стил

Технически изисквания:

- Допустими видео формати: .avi, .mpg, .mpeg, .mov, .mkv, .mng, .flv, .wmv, .ogg, .mp4, .m4v, .3gp

- Допустима големина – ако файлът е по-голям от 10 MB, следва да бъде изпратен чрез онлайн платформа за споделяне на файлове (wetransfer, transit, dropbox, googledrive и др.) При използване на платформа за споделяне на файлове, моля, не изпращайте автоматични съобщения, а копирайте линк за сваляне.

- Видеото трябва да бъде на английски език или със субтитри на английски език.

- Видеото не трябва да съдържа надписи с името или информация за художника, информацията за всяко представяне ще бъде унифицирана и сложена при финалния монтаж.

- Писмото трябва да бъде с тема „Видео // Фокус България: <ИМЕ НА УЧАСТНИКА>.

- Не е необходимо изпращането на допълнителни материали.

Журито ще направи селекция от постъпилите видеа, която ще бъде показана в рамките на „Фокус България” на панаира viennacontemporary. Основният критерий при избора ще бъде максимално широко и разностранно представяне на българската художествена сцена.

Пълният списък с всички видео представяния, включени в селекцията, ще бъде обявен в началото на септември.

За „Фокус България“

През 2015 г. традиционната фокус-програма на панаира за съвременно изкуство viennacontemporary ще бъде посветена на България. Представянето се осъществява по инициатива на Веселина и Катрин Сариеви (Sariev Contemporary, фондация „Отворени изкуства“), Елена Тодорова (президент на Hugo Vouten Collection), Весела Ножарова (Фондация „Изкуство дела и документи“) и Яра Бубнова (Институт за съвременно изкуство-София).

„Фокус България“ ще се разположи на 100 квадратни метра в официалното изложбено пространство на панаира – Marx-Halle, и ще включи: кураторска изложба, видео-презентации от open call, разговори с художници и колекционери, дискусии. Програмата ще бъде придружена от паралелни събития и публикация.

Представянето на България в рамките на фокус-програмата на viennacontemporary е изцяло некомерсиален проект, който цели популяризирането на българското съвременно изкуство и изграждането на връзки между български и чуждестранни художници, куратори, културни мениджъри, организации и колекционери.

Повече информация можете да намерите тук.