Конференция//Културен мениджмънт:Културни политики

Веселина Сариева, директор на Фондация "Отворени изкуства" бе поканена да сподели опита си в културната сфера на конференция организирана от Гьоте-институт на 26 и 27 ноември, 2013 г. в Берлин. Конференцията бе на тема "Културен мениджмънт:Културни политики", като опорните точки се основаваха тематично и географски на специфичните отношения между създаването на политика и културен мениджмънт в градските пространства в централната източна и Югоизточна Европа в сравнение с Германия. Панелът, в който се включи Веселина Сариева бе концентриран в темата "Гражданските инициативи и други политики "отдолу-нагоре" като алтернативни пътища към интегрирана културна политика".

Конференцията бе възможност да се обсъдят настоящите събития в общински и регионални културни политики и ролите, които играят в този процес, културните мениджъри на постоянна работа и тези на свободна практика. Градските и регионални зони, културната политика и финансовата рамка са отправните точки за схеми и програми от страна на правителствените и частно финансирани културни институции. Тези рамки бяха представени с помощта на реални примери главно от Централна и Източна Европа, Югоизточна Европа и Германия.

Повече за конференцията и поканените панелисти вижте тук!