„НОЩ НА МУЗЕИТЕ И ГАЛЕРИИТЕ – ПЛОВДИВ“ 2013 – Фонд „Специални проекти“ 

На 20 и 21 септември 2013 г. се проведе деветото поредно издание на „Нощ на музеите и галериите – Пловдив“, организирано от фондация „Отворени изкуства“ със съорганизатори фондация „Америка за България“ и Община Пловдив.

Традиционно разделени в три програми, 68 участника се включиха в събитието - „Музеи и галерии“ – 25, „Култура и клуб“ – 23, „Град и публични пространства“ – 20. За първа година имаше гостуване на пет външни фестивала, които реализираха свое събитие в „Нощта“, както и представяне на международни артисти със съдействието на шест чуждестранни културни институции в България - Посолство на САЩ в София, Австрийско посолство София, Чешки център, Полски институт София, Британски съвет, Посолство на Израел в България.

Културното събитие успя да привлече публика от 60 хил. в двата фестивални дни по данни от самите участници. Като специален архитектурен проект на Студио 8 ½ бе изграден Инфо пунктът на „Нощта“. Освен организационния екип на събитието, в подготовката се включиха 8 стажанта и 23 доброволци.

За първи път в структурната организация на събитието бе създадена нова длъжност – фестивален директор.

Включването в програмата на събитието се осъществи под формата на кандидатстване за участие с разработен специално за „Нощта“ проект.

През 2013-та година беше развит миналогодишният “Фонд Музеи”, нараствайки в нова по-обширна платформа фонд „Специални проекти“, създаден съвместно със съорганизаторите на „Нощта“ - фондация „Америка за България“ и Община Пловдив. За първи път всеки желаещ да участва имаше възможност да кандидаства със специален проект за събитието и да бъде включен в програмата и частично финансиран.

Фонд „Специални проекти“ 2013 г. е съставен с подкрепата на Община Пловдив и фондация „Америка за България“ и е на обща стойност 20 000 лв. Отпуснатите средства от фонда за отделните програми бяха както следва:

„Музеи и галерии“ - Общо проекти: 17, Отпусната сума: 7 210 лв.

„Култура и клуб“ - Общо проекти: 20, Отпусната сума: 4 780 лв.

„Град и публични пространства“ - Общо проекти: 6, Отпусната сума: 3 673 лв.

Други (гостуващи проекти): 688 лв.

Обща стойност на отпуснатите средства за трите програми беше: 16 351 лв. Остатъкът от общата сума на фонд „Специални проекти“ на стойност 3 649 лв. ще бъде пренасочен към фонд „Специални проекти“ 2014 г.

Приложено тук можете да намерите информация относно подкрепата към проектите, взели участие в „Нощ на музеите и галериите – Пловдив“ 2013.