Young Artists Residency е нова програма на Фондация „Отворени изкуства“ в колаборация с Галерия Sarieva, Пловдив, стартирала през 2022 г., за практическа подкрепа в развитието на млади автори. Програмата комбинира по иновативен начин артистични, изследователски и образователни дейности. Young Artists Residency  се реализира частично в Пловдив – в района на Фондация „Отворени изкуства“, Sarieva Gallery, artnewscafe – и частично онлайн.

   

Young Artists Residency : „Артистично студио в Галерия Сариева“ – резиденция за художници
Цветомира Борисова

Цветомира е родена през 1991 г. в София. Работи в столицата, основно в сферата на визуалните изкуства. Цветомира завършва специалност „Керамика“ в НБУ и в изкуството си често експериментира с различни приложни техники и медиуми. Досега е участвала предимно в изложби в независими или извън галерийни пространства, сред които изложбите Market of Desire и Sofia Art Week 2020 и 2021 г. Цветомира Борисова реализира първата си самостоятелна изложба Cool S по време на резиденцията.

Резиденцията на Цветомира започна на 22 март и приключи на 29 април с откриването на експозицията. В продължение на месец авторката бе превърнала пространството на галерия "Сариева" в свое ателие, своевременно посещавано от гости и професионалисти, които обменяха опит и идеи с нея по време на творческата ѝ дейност.

Цветомира Борисова  израства по време на Прехода, когато масовата западна култура навлиза в България. Време, в което не само за нея, но и за цялото общество два езика, две логики се смесват и намират общо място.В този смисъл появата на Cool S, като тема и название на първата ѝ самостоятелна изложба, не е само отражение на култа от една масова младежка култура на 90-те, но и начинът, по който той се възприема небезусловно и се индивидуализира тогава и начинът, по-който сега се възражда в нов, променящ се контекст.

  

Целта на проекта е да се открият млади автори, да се подкрепят и водят от ментор или ментори в цялостния процес на създаване, представяне, документиране и презентиране пред публика или колекционери на творбите, проектите и идеите си. Те имат възможност да работят в нова и комфортна среда, да колаборират и сътрудничат с експерти в областта. По този начин се създава нетипична обща експериментална среда автор – публика –галерия – куратори, която спомага за изследването и тестването различен институционален модел. Проектът продължава, надгражда и развива дългогодишни дейности и интереси в областите на подкрепа на млади автори, резидентни програми, развиване на аудитории, въвеждане на иноваторски модели на Фондация „Отворени изкуства“ и Галерия Sarieva.