Young Artist Residency е нова програма на Фондация „Отворени изкуства“ в колаборация с Галерия Sarieva, Пловдив, стартирала през 2022 г., за практическа подкрепа в развитието на млади автори. Инициативата комбинира по иновативен начин артистични, изследователски и образователни дейности. Young Artist Residency се реализира частично в Пловдив – в района на Фондация „Отворени изкуства“, Sarieva Gallery, artnewscafe – и частично онлайн.

 

Young Artist Residency: „Комуникация и изкуство“ – резиденция за графични дизайнери
Елена Чергиларова

Елена завършва бакалавър Communication Design в Berliner Technische Kunsthochschule и работи на свободна практика в арт департамента на продуцентската компания Solent Film. През 2020 г. е стажант в EPIC Sofia. Експериментира в сферата на аналоговата фотография и участва в различни художествени проекти, сред които четвъртото издание на Sofia Art Week. Елена Чергиланова представя книжното издание "Off-Spaces & Non-Places", което младата авторка завършва в рамките на резиденцията на галерия Сариева "Комуникация и изкуство". В него тя засяга темите изложбен дизайн и феноменология на пространството, базирайки се върху теоретични свои изследвания и впечатления от дейността на фондация "Отворени изкуства".

 

Целта на проекта е да се открият млади автори, да се подкрепят и водят от ментор или ментори в цялостния процес на създаване, представяне, документиране и презентиране пред публика или колекционери на творбите, проектите и идеите си. Те имат възможност да работят в нова и комфортна среда, да колаборират и сътрудничат с експерти в областта. По този начин се създава нетипична обща експериментална среда автор – публика –галерия – куратори, която спомага за изследването и тестването различен институционален модел.
Проектът продължава, надгражда и развива дългогодишни дейности и интереси в областите на подкрепа на млади автори, резидентни програми, развиване на аудитории, въвеждане на иноваторски модели на Фондация „Отворени изкуства“ и Галерия Sarieva.

-

Проектът е реализиран със съдействието на Национален фонд "Култура".