ВЪВЕДЕНИЕ В СЪВРЕМЕННОТО ИЗКУСТВО 2011

Образователен курспроект на Фондация Отворени Изкуства в партньорство с Галерия Сариев
структура на курса: Светлана Куюмджиева
водещи сесиите: Светлана Куюмджиева, Весела Ножарова, Вера Млечевска

ВТОРА СЕСИЯ: ПЪТЯТ НА СЪВРЕМЕННИЯ ХУДОЖНИК

Запознанство с принципите за обучение, развитие и реализация на съвременния художник, запознанство с някои от най-успешните примери.
Водещ: Весела Ножарова
+ СКЛАДА, София, ул. Г. Бенковски 11 ет. 3-4
22 май, 29 май, 12 юни, 19 юни 2011
времетраене на лекции: 15.00 – 18.00 часа

Първа лекция
От университета до търговете и рекордните продажби: явлението „Млади британски художници”, мениджърската политика на Чарлз Саачи. / 22 май

Втора лекция
Изложбите: история на някои от най-известните дебюти; история на кураторската практика и запознанство с някои от най-изявените професионалисти в тази област; конкурсният принцип на подбор и реализация на художника с конкретни примери. / 29 май

Трета лекция
Място за изява: запознанство с принципите на работа на галерии и панаири за съвременно изкуство. / 12 юни

Четвърта лекция
Професионална реализация: история на колекционерството и пазара на изкуство; основни принципи на действие на първичен и вторичен пазар; примери с някой от най-известните звезди на пазара в международен мащаб. / 19 юни

ИНФОРМАЦИЯ:
Една сесия = 1 тема / 4 лекции / 4 недели / 180 минути / 15.00 – 18.00 часа
Такса за участие в курса за eдна сесия: 150 лева
Участници: 15 човека / Участниците се записват предварително
Формат: лекция, прожекция, дискусия
Всеки участник получава в хендаути, литература, материали


ВЪВЕДЕНИЕ В СЪВРЕМЕННОТО ИЗКУСТВО е група от пет различни тематични сесии, които развиват определен аспект в разбирането за съвременно. Курсът предлага базисни познания за най-важните направление и техните енциклопедични представители; разглежда историята на престижни международни форуми и институции, свързани с презентацията и комерсиалната реализация на съвременното изкуство. Принципът е тематичен, не хронологически. Всеки от изложените проблеми се илюстрира с примери от различни исторически периоди и автори. Теоретичната част е съпроводена с богат изобразителен материал. След края на всяка лекция се предвижда време да дискусия с участниците в курса върху проблемите, изложени в нея.

ВЕСЕЛА НОЖАРОВА (р. 1974) е куратор и критик на свободна практика. Има магистърска степен по История на изкуството в Художествена академия, София. Работила е в СБХ, в галерия „Ирида” и Ата – център за съвременно изкуство. От 2003 до 2006 е програмен мениджър за визуални изкуства в Център за култура и дебат „Червената къща”, София. През 2007 е куратор на българското национално участие в 52-то Венецианско биенале за съвременно изкуство, а през 2008 – асистент куратор на 11-то Архитектурно биенале във Венеция. Била е куратор на редица изложби в България и в чужбина. През 2008 става член основател на фондация „Изкуство – дела и документи”.

“Въведение в съвременното изкуство” е реализиран с подкрепата на Фондация Америка за България