Свободна позиция за координатор проекти

Фондация „Отворени изкуства“ търси да присъедини към екипа си енергичен, отговорен  и организиран човек на позиция Kоординатор проекти.

Задължения и отговорности:

-  Координация и контрол в подготовката и практическото осъществяване на делегираните проекти с проследяване за навременното им и коректно реализиране

-  Контрол и отговорност към бюджета на проектите

-  Комуникация с партньори, участници и технически изпълнители по различните проекти

-  Координиране на етапи от рекламната и ПР кампания

-  Работа с дизайн екип

-  Работа със стажанти и доброволци

-  Съставяне, придвижване и архивиране на документация и отчети

-  Активно сътрудничество с екипа на „Отворени изкуства“ и координаторите на другите проекти

-  Конфиденциалност

Заетост: пълен работен ден, 5 дни в седмицата, трудов договор

Място: Пловдив

Вие сте подходящ за нашия екип, ако имате:

-  Имате опит в организирането и планирането на събития

-  Добри комуникационни умения за работа в екип и бърза адаптивност

-  Умения за организиране и приоритизиране на работните етапи и задължения

-  Умения за ръководене на екип и следене на график и изпълнение

-  Увереност и способност за взимане на решения

-  Разпознавате възможността като дългосрочна възможност

-  Добри познания по английски език

-  Отлично владеене на основни компютърни програми и интернет

-  Коректен сте към работодателя и колегите си

-  Интересувате се и познавате културния живот в страната

Какво дава позицията?

-  Месечно възнаграждение и възможност за развитие

-  Важна роля в една от най-активните и утвърдени културни организации в страната – Фондация „Отворени изкуства“

-  Широко поле за трупане на опит и знания в динамичната културна среда на Пловдив – бъдещата Европейска столица на културата 2019

-  Възможност за координиране на проекти с широка обществена видимост и изградена международна и локална партньорска структура

-  Възможност да допринесете за нови и установени културни проекти, които носят позитивна промяна в обществото и общността

-  Доверие и уважение от организацията, екипа и партньорите й, които са с изключително богат опит в културната, обществената сфера и събитийното планиране

Ако проявявате интерес към позицията:

Изпратете в срок от днес до 20 август 2018 г. на имейл assistant@openarts.info следните задължителни документи:

-  CV със снимка и данни за контакт

-  мотивационно писмо в свободен текст

-  при наличност препоръки от бивш работодател

Одобрените кандидати ще бъдат информирани по имейл и поканени на интервю в срок до 2-3 дни след крайния срок за кандидатстване.

За проектите, които ще ръководите: Тази позиция ще ви дъде възможност да бъдете координатор на прoекти по програмите “Нощ на музеите и галериите” и “Град и култура”. В рамките на “Град и култура” това ще е проекта FLUCA - австрийски културен павилион, който представлява карго контейнер, трансформиран в пърформативна инсталация и интердисциплинарна сцена за културни събития, и Алтернативна карта на Пловдив - туристически гид за различния, непознат и неприсъстващ в официалните туристически пътеводители град.

Повече за програмите “Нощ на музеите и галериите” и “Град и култура” и проектите FLUCA - австрийски културен павилион и Алтернативна карта на Пловдив може да откриете тук.