FLUCA – австрийски културен павилион представя:

ОТМЕСТВАНЕ НА ГРАНИЦИТЕ

художествени интервенции в публичното пространство на Пловдив

от Сабине Битър / Хелмут Вебер и Никол Сикс / Паул Петрич

Куратор: Валтер Зайдл

15 юли – 31 август 2017

Откриване 14 юли от 18.30 ч.

FLUCA – австрийски културен павилион има удоволствието да представи проекта „Отместване на границите“ представящ две артистични интервенции в публичното пространство на Пловдив, дело на художническите двойки Сабине Битър / Хелмут Вебер и Никол Сикс / Паул Петрич. Куратор на проекта е Валтер Зайдл, който от 2005 г. ръководи художествената сбирка на Erste Group и Фондация „ERSTE”, Виена.

Ето какво казва той за проекта:

„Публичното пространство винаги е било възприемано като място на кръстопът между архитектурни, социални, икономически и екологични начини на възприятие, произвеждащо субективни артикулации на реалността. Стремежът да бъдат разрушени моментните възприятия на регулиращите структури на публичното е една от метафорите, които изкуството използва, за да обърка и постави под въпрос основните параметри на пространството.

Проектът „Отместване на границите” черпи енергията си от въпроса дали интервенцията е наистина едно от ключовите понятия на диалектическия материализъм – което според Ален Бадиу не се отнася само до плоските изображения, а и до критическите интервенции, надхвърлящи границите на изкуството и реартикулиращи идеологическите структури на съвременния неолиберален глобален капитализъм. Поканените художнически двойки подхождат критично към пространства и места с голям културен, социален и политически заряд и към въпроса как тези пространства и места могат да бъдат контекстуализирани в собствените им творби. Произведенията третират пространствата като места за производство със свои собствени социо-културни вътрешни светове (във фройдисткия смисъл на Innenwelt), намиращи визуална изява в екстериора.

FLUCA – австрийски културен павилион, намиращ се в близост до галерия SARIEV Contemporary и artnewscafe, ще бъде изходната точка на интервенцията на Сабине Битър / Хелмут Вебер. В променен вид работата им ще съживи интервенцията им във FLUC Vienna през 2004 г., третираща контейнера и заобикалящите го институции, изследвайки взаимовръзките между визуалността и архитектурните структури. Битър и Вебер анализират прехода от чиста архитектура към обитавани пространства, в които съжителстват разнообразни социални групи. Проектът им се простира от контейнера до заобикалящите го пространства и локации, които включват не само споменатите художествени институции, но достигат и до различни прослойки на обществото.

Подобен е подходът и на двойката Никол Сикс / Паул Петрич. Тяхната изходна точка ще бъде тревното пространство пред галерията, което ще функционира като място за нетрадиционен вид теренно замерване. Територията от тревното пространство до съседните сгради и публично достъпни локации ще се превърне в опитно поле за картографиране, изследващо тънката граница между видимост и невидимост, и как тя може да бъде отместена.

Двете художнически двойки имат различна отправни точки, от които творбите им ще се свържат със заобикалящата ги среда. Следвайки различен процес на визуално картографиране, който е едновременно съобразен с пространството и краткотраен във времето, произведенията им може би ще се срещнат на някой споделен кръстопът. В този контекст контейнерът FLUCA може да бъде използван като платформа за визуално програмиране, осъществено в сътрудничество с поканените художници.“

Валтер Зайдл е куратор, изкуствовед и художник. От 2005 г. ръководи художествената сбирка на Erste Group и Фондация „ERSTE”, Виена. Работи интензивно с български художници и организации в областта на визуалните изкуства от 2000 г. в изложбите: “Looming Up, Contemporary Art from Bulgaria,” Kunsthalle Exnergasse, Виена (2001); Градски територии,” Галерия 0gms, София (2012) и “Борис Мисирков & Георги Богданов: Портрети,” ГХГ София (2013).

Проектът е продуциран и подкрепен от Австрийско Посолство в България и Федерално Канцлерство на Австрия.