Нощ на музеите и галериите 2008

Елате дори и с пижами и сънувайте наяве!

На 26 септември 2008 година се провежда четвъртата Нощ на музеите и галериите в Пловдив.

В четвъртата Нощ на музеите и галериите се включват 46 участници от всички програми – 31 музея и галерии, 11 нови територии – театри, книжарници, библиотеки, читалища, клубове и 4 пространства на Нощта в града, специална програма за градска среда. Събитията са посетени приблизително от 15 000 души. Община Пловдив започва да подкрепя събитието.

Освен традиционните домакини, които поддържат огъня на Нощта всяка година, в маршрута през 2008 г. са включени и необичайни градски пространства – няколко музикални клуба, площади, паркинги, дворове, двата театъра, лятното кино, една книжарница и едно читалище. 

Мото: “Елате дори и с пижами и сънувайте наяве!”

Ⓒ архив, ФОИ

Ⓒ архив, ФОИ

Ⓒ архив, ФОИ

Ⓒ архив, ФОИ

Ⓒ архив, ФОИ

Ⓒ архив, ФОИ

Ⓒ архив, ФОИ

Ⓒ архив, ФОИ

Ⓒ архив, ФОИ

Ⓒ архив, ФОИ

Ⓒ архив, ФОИ

Ⓒ архив, ФОИ

Ⓒ архив, ФОИ

Ⓒ архив, ФОИ

Ⓒ архив, ФОИ

Ⓒ архив, ФОИ

Ⓒ архив, ФОИ

Ⓒ архив, ФОИ