Фестивал „Град и публични пространства” 2012

„Град и публични пространства“ 2012 е продължение на осемгодишната програма за проекти в градска среда, която се реализира в рамките на организираната от Фондация Отворени Изкуства „Нощ на музеите и галериите – Пловдив“. През 2012 година фестивалът „Град и публични пространства“ се проведе между 17 - 22 септември с курирана програма от Вера Млечевска под надслов „Ритуали на обичайното“.

Програмата представи над 10 проекта на автори от Полша, Чехия, Израел, САЩ, Испания, Турция и България, както и разговори и дискусии с творци и културни експерти. Събитията се проведоха в алтернативни пространства, емблематични за Пловдив исторически и археологически локации, обществени и частни пространства.

Проектът разгледа ритуалите и навиците като възможни индикатори за дълбоко вкоренени навици в обществото, които са ключ за разбирането на механизмите движещи масовата психология и възможностите за социална промяна в колективните практики.

Основен партньор на фестивала е Фондация Америка за България, а дебютните проекти са подкрепени от Национален фонд „Култура“.

Концепция

Проектът „Ритуали на обичайното“ обхваща различни локации в градската среда на Пловдив, като се стреми да преодолява предизвикателствата на обществена визуалната среда и търси непосредствен контакт със зрителите извън традиционните пространства за изкуство. Темата, около която се концентрира изложбата, е ритуалите на обичайното – нещата, които приемаме по подразбиране за допустими, морални или модерни, нормата, която регулираме негласно по силата на консенсуса. Навиците представляват по-голяма част от нашия живот, това са действията, които извършваме всеки ден, почти механично. Те задвижват постоянно повтарящи се модели на поведение, които удоволетворят нуждата за баланс и противостоят на динамиката и промяната, потопени частично в несъзнателното, в рутината и в културната традиция. Подвластни на религиозни ритуали, предразсъдъци, суеверия и различни социални практики, ритуалите на обичайното функционират неразделно и дори въпреки логиката и целесъобразността. Макар и вкоренени от атавистични сили, навиците са силно модифицирани от днешния начин на живот и съществуват в отговор на стремежа на духа да определи себе си по отношение на ограниченията, зададени от икономическите и социални условия.
Публичната среда постоянно ни поставя нови условия и промени, засягащи колективните ни навици по отношение на екологията, икономиката, обитаването на обществени пространства и правилата за сигурност. В мрежата от отношения, които трябва да регламентираме, традиционните нагласи се оказват най-трудните възли за разплитане.
От своя страна, в сферата на комуникацията и на изкуството, визуалните навици налагат филтър на възприятието, удържат неговите граници в способността ни да приемаме новото и да го асимилираме. Навиците кредитират познатото, предвидимото за сметка на новото.
Проектът цели да измести вниманието от възможните проекции за промяна към предрационалните моменти в колективната и личната реалност, онези останки от по-стари начини на колективна организация в съвременни форми, като ключ към необходимостта от стабилност или възможността за промяна на навиците на възприятието. Обект на интерес в изложбата са културните и колективни навици като споделена територия между отделни индивиди в състояние на особен режим на комуникация. Проектът търси ситуациите, в които се пропуква привидната неизбежност на ежедневието, ритуалът мутира в нещо ново, а изборът взема преднина пред навика.

Ⓒ Тодор Ненов

Ⓒ Тодор Ненов

Ⓒ Тодор Ненов

Ⓒ Тодор Ненов

Ⓒ Тодор Ненов

Ⓒ Тодор Ненов

Ⓒ Тодор Ненов

Ⓒ Тодор Ненов

Ⓒ Тодор Ненов

Ⓒ Тодор Ненов

Ⓒ Тодор Ненов

Ⓒ Тодор Ненов

Ⓒ Тодор Ненов

Ⓒ Тодор Ненов

Ⓒ Тодор Ненов

Ⓒ Тодор Ненов

Ⓒ Тодор Ненов

Ⓒ Тодор Ненов

Kуратор

Вера Млечевска е куратор и критик, завършила е Национална художествена академия в София и университета Констфак в Стокхолм. Член на фондация „Изкуство – дела и документи”, отговорна за резидентната програма на фондaцията и редактор на интернет изданието за култура – Блистер. Била е куратор на серия от изложби, които разглеждат взаимодействието между изкуство и общество, сред които “Трансгресии” в галерия “Credo Bonum”, “Краят и отвъд” в Баня Старинна - Пловдив, “Handle with care” в Уникредит Студио Милано.

Участници във фестивала

Музео Аеро Солар (интернационален), Демокрация (Мадрид), Рихард Лоскот (Усти над Лабем), Янек Симон (Краков), Иво Димчев (Амстердам), Димитър Солаков (София), Лубри (София), Хор на Оплакванията (интернационален), Хера Буюкташчиян (Истанбул), Мари Мазиоти (Питсбърг), Ариел Райхман (Берлин), Мартин Пенев (Стара Загора), Зорница Халачева (Стара Загора)