Дебати / Лотос

„Дебати/Лотoс” (от 2015 г.) е инициатива, с която фондация „Отворени изкуства“ се стреми да поощри развиването на дискусионната среда в Пловдив по теми, свързани с града, средата, инфраструктурата за култура, колегиалната общност и др. Проектът бе част от „Българска мрежа за граждански диалог“, инициатива на Центъра за култура и дебат „Червената къща“, чиято цел е създаването на национална Мрежа за дебати, която да обединява организации, работещи за развитието на активна гражданска среда чрез организирането на публични, отворени дебати и дискусии по обществено значими теми.

Част от мисията и задачите на фондация „Отворени изкуства“ е да работи именно за развитието на градската среда и гражданската активност, като организира и поощрява диалога между хора в сферата на културата. Проект на фондацията в тази насока бе „Беседка за града“ от 2013 г., организиран съвместно с аrtnewscafe и Судио 8½, в който в дискусионен и презентационен формат се разглеждаха урбанистични теми.

На базата на опита и готовността за развитие в тази сфера фондация „Отворени изкуства“ бе поканена за партньор на проекта „Българска мрежа за граждански диалог“ заедно с активни организации и колеги от други градове в страната: VT EVENTS, Велико Търново, Международно дружество „Елиас Канети“, Русе, Сдружение „Фабриката“ и Хлебните къщи, Габрово, Сдружение за съвременно изкуство и култура „Различният поглед“, Стара Загора, Фондация „Крео Култура“, Варна. От своя страна, разпознавайки формата за смислен и важен за развитието на гражданската позиция и активност в Пловдив, фондацията формулира четири ключови теми, засягащи развитието на културния живот в града.

Темите бяха: „Достъп на независимите културни опера- тори до общинската инфраструктура за култура“, „Съществуват ли работещи модели на сътрудничество между културните оператори и образователните институции?“, „Децентрализация на културата: квартален и културен мениджмънт“, „Мултиетничността в Пловдив и присъствието ѝ в културния живот на града“. Като участници в дискусиите бяха поканени експерти по поставените теми, представители на общинската администрация, университетски преподаватели, културни оператори и др.


Програма на Дебати / Лотос в рамките на проект „Българска мрежа за граждански диалог“

Достъп на независимите културни оператори  до общинската инфраструктура за култура

Целта на дебата е да обсъди въпроси относно употребата на общинската инфраструктура за култура, административните наредби и регламенти, както и какъв е досегашният опит на независимите културни оператори в тази сфера и дали може да се подобри моделът на работа.

Участници в дебата:
Модератор – Виктор Янков, фестивален директор „Нощ на музеите и галериите – Пловдив“
Дебатьори:
Илиан Иванов, директор, Дирекция „Правно норамтивно обслужване“, Община Пловдив
Ива Гешева, директор Дом  на културата  „Борис Христов“
Веселина Сариева, директор фондация „Отворени изкуства“
Десислава Христозова, артмениджър – събития и фестивали, Община Пловдив
Емил Миразчиев,  директор сдружение „Изкуство Днес“
Мария Стоянова, зам.-председател на КАБ


Съществуват ли работещи модели на сътрудничество между културните оператори и образователните институции?

Темата разглежда нивото на обучение в културната сфера в Пловдив, възможността за стаж на ученици и студенти в областта на културата, професионална им реализация в града, съществуващите вече практики за обмен на знание и умения между образователните институции и културните оператори.

Участници в дебата:
Модератор – Марин Данев, главен редактор БНР – Пловдив
Дебатьори:
доц. д-р Красимира Кръстанова, ПУ „Паисий Хилендарски“
доц. д-р Галина Лардева, АМТИИ
Мария Карадечева, завеждащ отдел и главен уредник на РИМ, Пловдив
Надя Фурнаджиева, собственик  издателство „Летера“


Децентрализация на културата: квартален и културен мениджмънт

Дебатът обсъжда развитието на културния живот в различните квартали на града,  проблемните звена и добрите практики, културното потребление в отдалечените от центъра райони и плановете им за развитие.

Участници в дебата:
Модератор –  гл. ас. д-р Меглена Златкова, ПУ „Паисий Хилендарски“
Дебатьори:
Мария Узунова – зам.-кмет на район „Южен“, Община Пловдив
Светлана Куюмджиева – гл.експерт в Дирекция „Култура, образование и развитие”, Община Пловдив
Николай Михайлов– организатор на Lauta Open Air fest
Женя Петкова – секретар на район „Тракия“, Община Пловдив


Мултиетничността в Пловдив и присъствието ѝ в културния живот на града

Темата разглежда Пловдив като град на различни етноси, преследявайки техните дейности в културната сфера. Интересно е да се види познават ли представителите на различните етноси събитията на другите и  има ли примери за сътрудничество.

Участници в дебата:
Модератор: д-р Мария Кисикова, ПУ „Паисий Хилендарски“
Дебатьори:
д-р Ахавни Кеворкиян, съветник по културните въпроси към почетно консулство на Р. Армения в Пловдив
Геника Байчева, експерт Програми и Проекти, Общинска фондация „Пловдив 2019“
Сашка Гъделева, секретар на читалище „Шалом“
Кемал Рашид, имам на Карлово