Въведение в съвременното изкуство 2014 - Медия или концепция

През 2014 г. курсът е продължение и разширение на лекциите от миналите сесии, но този път воден от теоретици и пишещи за изкуството лектори. Целта на лекциите е да приобщи по-широка публика към визуалните съвременни изкуства, като фокусират вниманието към някои ключови за разбирането на изкуството теми. Платформата също така дава възможност за дебат и дискусия.

ВЪВЕДЕНИЕ В СЪВРЕМЕННОТО ИЗКУСТВО

„Въведение в съвременното изкуство“ е образователна платформа, стартирала през 2011 година по инициатива на фондация „Отворени Изкуства“ и галерия „Сариев“, разработвана съвместно с куратори и изкуствоведи, между които Светлана Куюмджиева, Весела Ножарова, Вера Млечевска. Създаването й е мотивирано от необходимостта за  генериране на контекста на съвременното изкуство в България. Дейностите протичат в различни структурни етапи – специализиран образователен курс, отворени лекции, разговори с творци и др.

Традиционно, „Въведение в съвременното изкуство“ се провежда в София, като домакини са били Склада /+/, Софийска Градска Художествена Галерия, Vivacom Art Hall. Гости – лектори на платформата са били творците: Стефан Николаев, Недко Солаков, Ергин Чавушоглу, Лъчезар Бояджиев, Красимир Терзиев, Петер Цанев, Борис Мисирков и Георги Богданов, Правдолюб Иванов, Боряна Росса. Образователната платформа „Въведение в съвременното изкуство“ се е развила през годините и благодарениe на партньорите си: фондация „Америка за България“, Национален фонд „Култура“, Vivacom fund. През 2014 година платформата се реализира с подкрепата на  Национален фонд „Култура“. От 2012 година програмата е с вход свободен и предварително записване.

ВЪВЕДЕНИЕ В СЪВРЕМЕННОТО ИЗКУСТВО 2014

Тазгодишният съкратен курс е продължение и разширение на лекциите от миналите сесии, но този път воден от теоретици и пишещи за изкуството лектори. Целта на лекциите е да приобщи по-широка публика към визуалните съвременни изкуства, като фокусират вниманието към някои ключови за разбирането на изкуството теми. Платформата също така дава възможност за дебат и дискусия.

Ще бъдат разгледани различни теми от изкуството, които са актуални по отношение на процеси случили се в България в контекста на глобални художествени течения. Всяка една от темите е тясно обвързана с определен исторически момент, но и предопределена от медия, което поставя въпроса: дали формалните характеристики и диспозитив от изразни средства са онова, което характеризира стила или той е подчинен на идеология, която търпи развитие и приема диалог в собствените си граници?

Рене Бекман ще ни въведе в новите територии на дигиталните изкуства и ще направи необходимите разграничения, за това какво е дигиталното изкуство и какви са неговите исторически корени. До каква степен дигиталните изкуства се характеризират с използването на определена медия или технология и какви са качествено новите промени в езика на изкуството днес.

Лекцията на Диана Попова има за цел да хвърли светлина в 90-те години на българското изкуство. Лекторът е пряк наблюдател на ключови процеси от зората на българското изкуство през 90-те, както и един от първите му критици и куратори. Диана Попова е от първите, които се стараят да дадат публичност на своите съвременници чрез работния термин “неконвеционални форми”, както и свидетел на болезненото разкъсване на българската сцена и навлизането на нови изразни форми в българката художествена среда.

Светлана Куюмджиева ще ревизира един спорен период от изкуството – соцреализмът. Между задължителния канон и пълното отрицание, соцреализмът би могъл да бъде разгеждан като придатък на определена идеология или стройна нормативна система. Разбирането на този период неминуемо преминава през въпросите: Е ли соцреализмът стил или доктрина? Откъде соцреализмът подхранва своите визуални модели и къде е оставил неизличим отпечатък и до днес?

„Форум Колекционери“ има за цел да срещне публиката лице в лице с колекционери на изкуство. Наред с публичните средства, колекционерството е един от двигателите, които подкрепят съвременното изкуство днес. Частното колекционерство стои в основата  на много днешни световни музеи в Европа. Именно колекционерът е често човекът, който е провидял бъдещия голям талант и пръв е повярвал в него. Всяка една колекция, независимо от своя обем, издава предпочитания, интерес, познания и дълбоко личните мотиви на своя притежател. Всяка сбирка е разказ за определена епоха, за нейния дух и нрави, за нейния почерк.

Срещите с колекционери организирани от фондация „Отворени изкуства“, запознават публиката с хора с различен фокус на интерес към изкуството, както и с различен обществен профил – частен и корпоративен. Платформата дава публичност, включително на колекции, в които присъства частично или доминиращо българско изкуство, с което отдава символична подкрепа към нейните инициатори, с цел да популяризира и поощрява колекционерството на българско изкуство.

Тематичните разговори разкриват повече за мотивацията на колекционера да притежава изкуство, и как и къде придобиват публичност произведенията на изкуството, веднъж попаднали в сбирка. Не на последно място, тези срещи зачекват вечната дилема: любов към изкуството или дългосрочно капиталовложение е страста на колекционера?

Вера Млечевска


ВЪВЕДЕНИЕ В СЪВРЕМЕННОТО ИЗКУСТВО 2014
МЕДИЯ ИЛИ КОНЦЕПЦИЯ
Водещ: Вера Млечевска

15 ноември – „Когато се наливаха основите”: съвременното българско изкуство през 1990-те“ – Диана Попова
22 ноември – „Технология отвъд средствата. Една история на дигиталните изкуства“ – Рене Беекман
29 ноември – „Соцреализъм: преди и след“ – Светлана Куюмджиева
30 ноември – Collectors’ Forum – Георги Войнов

ВЕРА МЛЕЧЕВСКА е куратор и критик, завършила е Национална художествена академия в София и университета по изкуства и дизайн Констафак в Стокхолм. В нейната практика е била куратор на различни изложби, от които; „Персона”, галерия ИСИ-София, „Трансгресии” галерия „Кредо Бонум“ 2011, „Краят и Отвъд“, Баня Старинна – Пловдив, 2011 и „Ритуали на обичайното“, 2012. Като критик има публикации в различни издания като в. Култура, сп. Лик и Blistermagazine.com. Вера Млечевска е и член на фондация „Изкуство – дела и документи“ в парньорство с екипа, на която разработва общи образователни и интердисциплинарни културни проекти.


ДИАНА ПОПОВА e изкуствовед, критик, куратор, журналист. Родена на 21 септември 1958. Завършила Художествената академия в София, специалност „изкуствознание” през 1983. През 1990-те год. работи като редактор във вестник „Култура“. В критическите си статии изследва широк спектър от явления в миналото и съвремието на българското изкуство, като акцентира на неконвенционалното, иновативното, концептуалното. В работата си като редактор подпомага развитието на цяла плеяда млади критици и изкуствоведи. На страниците на вестник "Култура", както и на други периодични издания, представя изявите на новото поколение български художници и помага съществено за успешния старт на кариерата им. Активно стимулира развитието на националния дебат по проблемите на съвременното изкуство. От 2009 е автор и водещ на предаването „Музей в ефира” – БНР, програма „Христо Ботев”.

РЕНЕ БЕЕКМАН е завършил медийни изкуства в художествена академия „AKI“, Енсхеде, Холандия, през 1992. Роден в Холандия, той живее и работи в София. Беекман е един от основателите на програмата "Дигитални изкуства" в НХА, където преподава "История и теория на екранните изкуства", "Нет.арт", "Интерактивни системи за изкуство" и други предмети. Заедно с Албена Баева е създател на Реактив, студио за интерактивни инсталации за музеи, реклама и събития.  Основател и съорганизатор е на Dorkbot Sofia. Съосновател и съорганизатор е на Игнайт София, xfilm lectures и xfilm festival. Съосновател и куратор е на първите 2 издания на Da Fest. Сред работите му у нас са интерактивната видео среда за представлението "Мосю Ибрахим и цветята на Корана" в Народен театър "Иван Вазов" през 2003 г. Неговата работа е включена в публична библиотека в Нагоя, Япония и се дистрибуира от LIMA, Холандия и The Kitchen, САЩ.

СВЕТЛАНА КУЮМДЖИЕВА (р. 1977) е критик и куратор базирана в Пловдив, България. Завършила е Изкуствознание в Националната художествена академия, докторант е на БАН с дисертационен труд върху социалистическия реализъм в българското изкуство. Работила е като седмичен наблюдател за визуални изкуства на в. Култура, консултант за съвременно изкуство на различни издания в България и арт редактор на Abitare Bulgaria. От 2003 до 2013 работи като куратор в галерия Credo Bonum - София (основана през 2003 като галерия СИБАНК). Понастоящем работи като главен експерт в дирекция "Култура, образование и развитие" на Община Пловдив. Светлана Куюмджиева е съучредител на фондация "Изкуство - Дела и Документи" и член на Independent Curators International (ICI).

ГЕОРГИ ВОЙНОВ е роден и живее в България. Завършва основното си и средно образование в страната, след което висше образование в Румъния – Клуж и Букурещ – Академия за икономически науки, със специалност Международни икономически отношения. Живял е и работил девет години в Румъния. Колекционира произведения на изкуството от 1986г. Основно присъствие в колекцията му имат румънските и български автори. Лично предпочитание има към графиката и рисунките.

Колекцията е споделена мечта осъществена съвместно със съпругата му Дана Войнова. Във времето си търпи развитие, като в последните 7-8 години главният интерес се насочва към модерно и съвременно изкуство  предимно от млади автори. И в момента колекцията е отворена за нови попълнения, като към традиционните графика, живопис и скулптура се прибавят и мултимедийни творби.

Ⓒ архив, ФОИ

Ⓒ архив, ФОИ

Ⓒ архив, ФОИ

Ⓒ архив, ФОИ

Ⓒ архив, ФОИ

Ⓒ архив, ФОИ

Ⓒ архив, ФОИ

Ⓒ архив, ФОИ

Ⓒ архив, ФОИ

Ⓒ архив, ФОИ


АРХИВ:

15 ноември - „Когато се наливаха основите”: съвременното българско изкуство през 1990-те“ - Диана Попова

хендаут тук

22 ноември – „Технология отвъд средствата. Една история на дигиталните изкуства“ – Рене Беекман

хендаут тук

29 ноември – „Соцреализъм: преди и след“ – Светлана Куюмджиева

хендаут тук

30 ноември – Collectors' Forum – Георги Войнов

хендаут тук