Въведение в съвременното изкуство 2016 - Образователен курс Пловдив

През 2016 г. „Въведение в съвременното изкуство“ – Образователен курс Пловдив се реализира в партньорство с Общинска фондация „Пловдив 2019“ и се включва към образователната платформа ФОРУМ 2019.

През 2015 г. образователната платформа „Въведение в съвременното изкуство“ на фондация „Отворени изкуства“ и галерия SARIEV Contemporary се проведе за първи път в Пловдив, като водещ на лекциите беше кураторът и критик Весела Ножарова. Образователният курс в Пловдив, който запознава публиката с основите и историята на съвременното изкуство с особен акцент върху българската арт сцена продължи и през 2016 г. с пет безплатни събития, които се провеждат през четири поредни уикенда на месец април – на 2, 9, 16, 23 и 24 април, в „Галеро“ на ул. „Екзарх Йосиф“ 16. През 2016 г. „Въведение в съвременното изкуство“ – Образователен курс Пловдив се реализира в партньорство с Общинска фондация „Пловдив 2019“ и се включва към образователната платформа ФОРУМ 2019.

Първите 4 лекции ще разглеждат различни исторически аспекти на съвременното изкуство от 1950 г. насам. В хронологическа последователност и с богат визуален материал ще се разкаже за най-важните художествени течения и техните видни представители, както и за актуалните идеи на времето, които вдъхновяват художниците. Специфичен акцент ще бъде поставен на изкуството на Източна Европа след падането на Берлинската стена, както и върху българското изкуство от последните две десетилетия. Петата и последна част от Въведението ще разчита на активното участие на публиката. Тя ще участва в реално работно и аналитично занимание. В рамките на 2 часа публиката ще бъде едновременно куратор и анализатор на изкуството, като крайният продукт ще бъде виртуална изложба, защитаваща определена теза.

Програмата на „Въведение в съвременното изкуство“ 2016 не изисква специална подготовка на своята публика. Информацията ще бъде поднесена леко и интригуващо, като едновременно ще стъпва на лекционния курс от предходната година, но и ще дава напълно самостойна информация.

Новите 5 лекции от „Въведение в съвременното изкуство“ ще направят важна стъпка към разбирането за смисъла и значението на съвременното изкуство.

Всички събития от курса от безплатни. Желателно е предварително записване на assistant@openarts.info.

С второто издание на Образователен курс Пловдив организаторите от фондация „Отворени изкуства“ и галерия SARIEV Contemporary стартират и новата инициатива Клуб „Въведение в съвременното изкуство“, който цели изграждане на мрежа и поддържане на целогодишен контакт с участниците в курса и интересуващите се от съвременно изкуство в Пловдив. Членовете на клуба ще имат възможност да участват в ексклузивни срещи с художници и куратори, турове в изложби, ще получават също така достъп до различни материали, книги и каталози. С клуба се цели и създаването на неформална среда за дискусии и обмен на информация и идеи. Членството в клуба ще бъде напълно безплатно и записването ще става по мейл и на място по време на лекциите от Образователен курс Пловдив.


ПРОГРАМА

02.04.2016

Основни течения в съвременното изкуство след Втората световна война.

Тук ще бъдат подробно разгледани основните артистични течения в съвременното изкуство след края на 50-те години с техните най-важни представители и изяви. Ще бъдат обсъдени промените, които настъпват в разбиранията за ролята и значението на изкуството и мястото на художника. Ново ще бъде навлизането в дълбочина в отделни теми, разглеждането на някои от най-важните философски, политически и социални идеи на времето.

09.04.2016

Еволюция на живописта и скулптурата след „края на изкуството“. Двете доминиращи художествени практики на 20 в. в края на 50-те години претърпяват големи трансформации. Именно тези трансформации ще бъдат във фокуса на лекцията. Ще бъде разгледана кризата в традиционните медии в първите години, тяхната последваща реабилитация и влизането им на територията на концептуалното изкуство, инсталацията и обекта.

16.04.2016

Източноевропейско съвременно изкуство след 1989 г. В тази лекция ще бъде разгледано изкуството на страните останали за повече от 4 десетилетия зад желязната завеса. Изкуството в края на Съветския съюз и първите години след промените, съвременните художници по време на разпада на Югославия през 90-те години, полската и чешка художествени школи, съвременното изкуство от Албания и, не на последно място, ще видим къде сме ние в общата картина.

23.04.2016

Българското съвременно изкуство между локалното и глобалното. Тази лекция предлага нов прочит на основните тенденции в съвременното българско изкуство от 90-те години до днес. Ще бъдат представени основните автори и техните работи в процеса на взаимодействие между глобалното и локалното.

24.04.2016

Уъркшоп и отворена дискусия върху съвременното изкуство. В първата половина на заниманието публиката ще бъде разделена на няколко групи, които ще влязат в ролята на куратори и ще се опитат да конструират изложба, използвайки познанията си от предишните 4 лекции. Във втората част, всички ще дискутираме получения резултат.


ВЕСЕЛА НОЖАРОВА (р. 1974) е куратор и критик на свободна практика. В момента работи по доктората си по История на изкуството в Художествена академия, София. Работила е в СБХ, в галерия „Ирида” и Ата – център за съвременно изкуство. От 2003 до 2006 е програмен мениджър за визуални изкуства в Център за култура и дебат „Червената къща”, София. През 2007 е куратор на българското национално участие в 52-то Венецианско биенале за съвременно изкуство, а през 2008 – асистент куратор на 11-то Архитектурно биенале във Венеция. Била е куратор на редица изложби в България и в чужбина. През 2008 става член основател на фондация „Изкуство – дела и документи”.


Организатори на „Въведение в съвременното изкуство” – Пловдив, 2016 са фондация „Отворени изкуства” и SARIEV Contemporary. Партньори: Община Пловдив и Общинска фондация „Пловдив 2019″, Мебелен салон “Галеро”. Медийни партньори: Катра FM, timeart.me, Stand.bg, Въпреки.com, Програмата, Под тепето, Капана.бг, Меdiacafe, Plovdiv24, PLOVEDIV, Artnewscafé Bulletin

През 2016 г. „Въведение в съвременното изкуство“ – Образователен курс Пловдив се реализира в партньорство с Общинска фондация „Пловдив 2019“ и се включва към образователната платформа ФОРУМ 2019. Платформата е съставена от информационни семинари и събития с основен фокус проектът „Пловдив – Европейска столица на културата (ЕСК) 2019“. Концепцията на ФОРУМ 2019 е създаване на мрежови партньорства с цел повишаване на информираността, изграждане и развитие на капацитет и публика, необходими за създаване на основа за успешната реализация на ЕСК 2019. Темите на форумите са  обвързани пряко с програмата на Пловдив ЕСК 2019 и целят да предизвикат професионални дискусии, обмен на опит и знания в областта на културата в България. Форум 2019 се провежда ежемесечно, а датите на различните срещи са публикувани на информационните платформи на ОФ „Пловдив 2019“.

Ⓒ архив, ФОИ

Ⓒ архив, ФОИ

Ⓒ архив, ФОИ