Open Art Files

„Open Art Files: Теми, Хора, Пространства, Документи в българското съвременно изкуство“ е проект, който цели да популяризира българското съвременно изкуство в страната и в чужбина. Той обхваща двугодишна дейност през 2018 и 2019 г. по изграждане на база данни за съвременно българско изкуство – openartfiles.bg, и програма от кураторски визити, образователни лекции, презентации и изложби.

“Open Arts Files” е проект на Фондация “Отворени изкуства”, разработен в сътрудничество с галерия SARIEV Contemporary и куратора и изкуствовед Вера Млечевска, в партньорство с Общинска фондация Пловдив 2019 и подкрепено от Наградата Гауденц Б. Руф.

Проектът е част от официалната програма на Пловдив – Европейска столица на културата 2019.

ПРОЕКТЪТ ВКЛЮЧВА НЯКОЛКО ОСНОВНИ МОДУЛА:

OPEN ART FILES

„Open Art Files“ е основна част в създаването на двуезичен сайт на български и английски език – openartfiles.bg, който ще представлява база данни и архив за съвременно българско изкуство, онлайн библиотека и медия за арт критика. Сайтът openartfiles.bg ще използва както новосъздадено, така и натрупаното до момента съдържание от съществуващата платформа “Въведение в съвременното изкуство”. Съдържанието ще бъде изградено в четири основни панела: Теми, Хора, Пространства и Документи, и ще бъде създадено в сътрудничество с експерти и съвременни творци.

ВЪВЕДЕНИЕ В СЪВРЕМЕННОТО ИЗКУСТВО

Образователният панел ще се проведе през 2019 г. Той се основава на дългогодишната образователна платформа на Фондация „Отворени изкуства“ – „Въведение в съвременното изкуство“. Модулът популяризира базата данни „Open Art Files“, като включва образователни курсове и лекции с гост-лектори. Ще се представи историята на съвременното изкуство, поставянето на българското изкуство в контекста на световното съвременно изкуство, ще бъдат показани различни аспекти, течения и гледни точки. Гост-лектори са изкуствоведи, куратори, критици, художници  от България и от чужбина.

ПРОГРАМА ЗА РАБОТНИ ВИЗИТИ

Програмата популяризира базата данни „Open Art Files“ и openartfiles.bg през 2019 г. чрез визити на различни куратори, критици, представители на музеи, големи корпоративни колекции, директори на биеналета и арт центрове. Те ще посетят България и ще се запознаят със сцената за съвременно изкуство чрез лични срещи, посещения в студия на художници, посещения на музеи и галерии, предоставяне на каталози, книги и портфолиа. Избрани участници ще изнасят и лекции като част от Open Art Talks.

ИЗЛОЖБА “OPEN ART FILES”

Изложбен проект през 2019 г., който популяризира базата данни „Open Art Files“ и openartfiles.bg. Ще представи както архива данни, така и творби на съвременни български художници.