Портфолио ден 2018

Портфолио ден е инициатива на SARIEV Contemporary в подкрепа на млади артисти, която стартира през 2016 г. в рамките на проекта ФОН: Млади автори. 

Портфолио ден
Млади автори срещат арт специалисти

Визуални и пърформанс млади артисти имаха възможността да участват в отворената покана и да представят своето портфолио. Професионално жури подбра творците, които ще участват в Портфолиото ден. Участниците провеждоха индивидуални консултации с членовете на журито - утвърдени художници, куратори и галеристи, които им дадоха обратна връзка за портфолиото им и ги посъветваха как да развият кариерата и артистичната си практика. Целта на проекта е младите художници да бъдан подпомогнати в придобиването на важни умения като как да представят себе си и работата си, как да общуват с куратори и галеристи и да ги запознаят с професионалисти в областта на изкуството. 

Изданието през 2018 г. се проведе в София и срещна седем млади творци с изявени личности от българската арт сцена. Експертното жури, което селектира участниците, а след това проведе лични консултации с тях, включваше Лъчезар Бояджиев, Вера Млечевска, Весела Ножарова, Светослав Тодоров, Веселина и Катрин Сариеви.

2018
Портфолио ден
уъркшоп за млади автори
1 юли 2018, София

Участващи млади творци след селекция: Марчела Апостолова, Стоян Илев, Явор Костадинов, Радослав Нинов, Мартин Пенев, Ивана Петрова, Антон Цанев
Експерти: Лъчезар Бояджиев (художник), Вера Млечевска (куратор и изкуствовед), Весела Ножарова (куратор), Светослав Тодоров (журналист), Веселина и Катрин Сариеви (галеристи)

 

Още снимки от събитието