Портфолио ден 2016

Портфолио ден е инициатива на SARIEV Contemporary в подкрепа на млади артисти, която стартира през 2016 г. в рамките на проекта ФОН: Млади автори. 

Портфолио ден
Млади автори срещат арт специалисти

Визуални и пърформанс млади артисти имаха възможността да участват в отворената покана и да представят своето портфолио. Професионално жури подбра творците, които ще участват в Портфолиото ден. Участниците провеждоха индивидуални консултации с членовете на журито - утвърдени художници, куратори и галеристи, които им дадоха обратна връзка за портфолиото им и ги посъветваха как да развият кариерата и артистичната си практика. Целта на проекта е младите художници да бъдан подпомогнати в придобиването на важни умения като как да представят себе си и работата си, как да общуват с куратори и галеристи и да ги запознаят с професионалисти в областта на изкуството. 

В първото издание на проекта се вкючиха десетима млади автори, които потърсиха съвети за развитието на творческата си кариера. Експерното жури бе съставено от художниците Правдолюб Иванов и Лъчезар Бояджиев, кураторите Светлана Куюмджиева, Вера Млечевска и Галина Лардева, галеристите Веселина и Катрин Сариеви.

2016
Портфолио ден
уъркшоп за млади автори

Artnewscafe, Пловдив
4 юни 2016

Участващи млади творци след селекция: Николай Божинов, Виктория Георгиева, Ели Жотева, Стефан Иванов, Елена Калудова, Марица Колчева, Миглена Йончева-Николова, Радостин Седевчев, Радоил Серафимов, Петко Танчев.
Експерти: Правдолюб Иванов (художник), Лъчезар Бояджиев (художник), Светлана Куюмджиева (куратор и критик), Вера Млечевска (куратор и критик), Галина Лардева (куратор), Веселина и Катрин Сариеви (галеристи)