Фонд „Специални проекти“

Фондът е иницииран през 2012 г. (тогава Фонд Музеи). Продължава от 2013 г. като Фонд „Специални проекти“ - финансов механизъм за подкрепа на артистичносъдържание на участници във фестивала.

Желаещите да се включат в програмата на Нощта, имат право да кандидатстват за съфинансиране на артистичното си проектно предложение като попълнят подробен формуляр. Основна препоръка към участниците е създаването на културен продукт специално за Нощта Фондът покрива до 50% съфинансиране Оценката на проектите се осъществява от базовия организатор „Отворени изкуства“ и организациите подкрепящи фонда. Разпределението на ФСП и подкрепата за всеки проект се оповестяват всяка година, след фестивала, на страницата на „Отворени изкуства“. 

Кого подкрепя Фондът?

 • Музеи
 • Галерии
 • Театри
 • Опера
 • Кина
 • Читалища, общности и културни центрове
 • Артистични колективи
 • Детска програма

Защо да се включите във ФСП?

 • Бизнесът връща на града, това което дава Нощта
  По време на Нощ/Пловдив, 2015 Фондация Бауерзакс и Индъстри Уоч Груп, в партньорство с Катедра „Приложна и институционална социология” към ПУ „Паисий Хилендарски” и екипа на Фондация „Отворени изкуства” проведоха изследване за икономическите ефекти от услуги, които нямат стопански характер, като лабораторен казус бе взет фестивалът Нощ/Пловдив. Такъв тип изследване не бе правено досега в страната, като процеса по проучване, избор на методология и въпроси, работа на терен и обработка бе между август и ноември, 2015 г. Резултатите от анализа на ползите и разходите сочат, че за всеки инвестиран лев в провеждането на Нощ/Пловдив 2015, приходите за икономиката са в размер на 4 лв. Повече вижте тук
 • По-голям мащаб – подкрепата към фонда е не за едно събитие или участник, а за голям кръг от културни организации, което гарантира по-голям мащаб на участието.
 • Разнообразно съдържание - профилът на подкрепените участници и проекти е различен, което дава разнообразие в палитрата от подкрепени проекти (визуално изкуство, музика, пърформанс, театър, опера, кино и др.)

Фонд Музеи 2012

Фондация “Отворени изкуства” и фондация “Америка за България” имат удоволствието да обявят одобрения проект в рамките на проведения конкурс на платформата „Фонд Музеи“ 2012, който ще бъде финансово награден, осъществен и включен в официалната програма на “Нощ на музеите и галериите – Пловдив”, 2012. Проектът на Регионален исторически музей – Пловдив : „Нощ на ретро фотографията в музея“  беше единодушно избран от Фонд Музеи 2012, заради изключително богатото и многопластово съдържание. “Нощ на ретро фотографията в музей” ще представи: действаща възстановка на старо фотоателие от началото на ХХ в.; действаща фотолаборатория и колекция от стари фотоапарати; оригинални фотографии и реализиране на табла с изображения и текстове – сред експонатите има непоказвани до момента; табла за интерпретации на изображения от миналото, върху които ще творят ученици; мултимедийни прожекции на оригинални фотографии от миналото на града; репродукции на стари картички и др.

Платформата „Фонд Музеи“ е създадена през 2012 година от фондация “Отворени изкуства” и фондация “Америка за България” с цел финансова подкрепа на културни проекти, които да бъдат инициирани от регионалните музеи и реализирани в основната програма на осмото издание на “Нощ на музеите и галериите – Пловдив 2012”. Покана за участие получиха Регионален природонаучен музей – Пловдив, Регионален археологически музей – Пловдив, Регионален исторически музей – Пловдив, Регионален етнографски музей – Пловдив, както и Градска художествена галерия – Пловдив.

На адреса на Фондацията, до 1 май, бяха изпратени проекти от Регионален исторически музей – Пловдив, Регионален природонаучен музей – Пловдив и Регионален етнографски музей – Пловдив.

Сред изпратените проекти на участващите институции са:

 • Регионален етнографски музей – Пловдив:
  Проект 1 – „Един фото-разказ на 100 години“ (по следите на фотографа Крум Савов)
  Проект 2 – „Български национални накити“
 • Регионален исторически музей – Пловдив:
  „Нощ на ретро фотографията в музея“
 • Регионален природонаучен музей – Пловдив:
  „Живата съкровищница на България“ /Да опознаем най-ценните защитени видове на България/


Селекция на проектите е направена от организаторите на Фонд Музеи – фондация “Отворени изкуства” и представител на фондация “Америка за България”. След подробна дискусия проектът на Регионален исторически музей - „Нощ на ретро фотографията в музея“ единодушно спечели първо място и ще бъде реализиран по време на Нощта на музеите и галериите – Пловдив (21 септември 2012), както и ще получи финансова подкрепа на стойност от 5 000 лв.

Фондация “Отворени изкуства” иска да отправи сърдечни благодарности за участието на всички проекти в реализацията на платформата „Фонд Музеи“ – както за интереса, така и задълбочената работа! Всички подадени проекти са конкурентно способни.


Фонд „Специални проекти“ 2013
Фонд „Специални проекти“ 2014
Фонд „Специални проекти“ 2015
Фонд „Специални проекти“ 2016
Фонд „Специални проекти“ 2017