Въведение в съвременното изкуство 2012 - Неделни лекции

Неделните лекции „Въведение в Съвременното Изкуство” са продължение на започнатия през 2011 година образователен курс, структуриран като група от тематични сесии с по четири лекции. Курсът развива няколко основни аспекта в гледането и разбирането на съвременно изкуство за любители, почитатели, колекционери и непрофесионалисти.

ВЪВЕДЕНИЕ В СЪВРЕМЕННОТО ИЗКУСТВО

„Въведение в съвременното изкуство” е образователна платформа, стартирала 2011 година на Фондация Отворени Изкуства и Галерия Сариев, разработвана съвместно с куратори и изкуствоведи подпомогната от Фондация Америка за България. Събитията към платформата протичат в различни структурни етапи – специализиран образователен курс, отворени лекции, разговори с творци и др. Създаването на платформата „Въведение в съвременното изкуство” е мотивирано от необходимостта за  генериране на контекста на съвременното изкуство в България.

Първият етап през 2011 година на платформата протече като образователен курс в Склада /+/ в София, даващ теоретично знание и въвеждащ в конкретиката, терминологията и спeцификата на съвременното изкуство. През пролетта на 2012 година предстоят „Разговори с Творци” в Софийска Градска Художествена Галерия и „Неделни Лекции” във Vivacom Art Hall. Последният разговор от платформата ще се проведе в Нощта на музеите и галериите – Пловдив.

НЕДЕЛНИ ЛЕКЦИИ – ВЪВЕДЕНИЕ В СЪВРЕМЕННОТО ИЗКУСТВО

Неделните лекции „Въведение в Съвременното Изкуство” са продължение на започнатия през 2011 година образователен курс, структуриран като група от тематични сесии с по четири лекции. Курсът развива няколко основни аспекта в гледането и разбирането на съвременно изкуство за любители, почитатели, колекционери и непрофесионалисти. Сесиите предлагат базисни познания за най-важните направления в съвременното изкуство, неговите енциклопедични представители, институции. Теоретичната част е съпроводена с богат изобразителен материал. С партньорството на Виваком Фонд през 2012 година са разработени свободни за посещение НЕДЕЛНИ ЛЕКЦИИ – ВЪВЕДЕНИЕ В СЪВРЕМЕННОТО ИЗКУСТВО, чието провеждане предстои във Vivacom Art Hall.

НЕДЕЛНИ ЛЕКЦИИ – ВЪВЕДЕНИЕ В СЪВРЕМЕННОТО ИЗКУСТВО представи двете тематични сесии: „Теми и медии в съвременното изкуство” с водещ Вера Млечевска и втората сесия „Съвременното изкуство в България” с водещ Весела Ножарова. Лекциите във всяка сесия са четири, провеждат се в неделя от 15:00 до 18:00 часа. След края на всяка лекция се предвижда време за дискусия с участниците в курса върху проблемите, изложени в нея. Курсът е свободен за посещение, но се изисква предварително записване за всяка сесия на желаещите за участие. Броя на местата е 40 и е ограничен.

СЕСИЯТА „ТЕМИ И МЕДИИ В СЪВРЕМЕННОТО ИЗКУСТВО”
Водещ: Вера Млечевска

1 април - Модерност и съвременност. Между реализъм и абстракция – Идеология на модернизма
8 април - Изкуство и общество. Статута на художника между пазара и независимостта
13 май - Концептуално изкуство и Постмодерност
20 май - Изкуство след 2000 г. Глобализъм. Стратегии на репрезентация

ВЕРА МЛЕЧЕВСКА е куратор и критик , член на фондация „Изкуство – дела и документи”, отговорна за резидентната програма на фондaцията и редактор на интернет изданието за култура – Блистер. Куратор е на изложбите „По следите на загубеното време”, Софийска градска галерия, 2007; „Персона”, галерия ИСИ, София, 2010; Handle with care, Unicredit studio, Milano, 2010; „Трансгресии”, галерия Кредо Бонум, 2011, Фон: Млади автори – Backup, Лубри, галерия „Сариев“, 2011

СЕСИЯТА „СЪВРЕМЕННОТО ИЗКУСТВО В БЪЛГАРИЯ”
Кратък хронологически преглед на появата и развитието на съвременното българско изкуство.
Водещ: Весела Ножарова

3 юни - Българското изкуство на границата на две епохи. Неконвенционални форми: история, важни акции и групи
10 юни - Българското изкуство през 90-те години. Първите частни галерии, фондации, и фестивали. Индивидуалният принос и главните фигури на прехода – куратори и художници.
17 юни - Внос/Износ: Българското изкуство на световната арт сцена.
24 юни - Българското изкуство след Милениума. Какво се е променило? Институции и събития. Конкурси и награди. Пазар и колекционерство.

ВЕСЕЛА НОЖАРОВА (р. 1974) е куратор и критик на свободна практика. Има магистърска степен по История на изкуството в Художествена академия, София. Работила е в СБХ, в галерия „Ирида” и Ата – център за съвременно изкуство. От 2003 до 2006 е програмен мениджър за визуални изкуства в Център за култура и дебат „Червената къща”, София. През 2007 е куратор на българското национално участие в 52-то Венецианско биенале за съвременно изкуство, а през 2008 – асистент куратор на 11-то Архитектурно биенале във Венеция. Била е куратор на редица изложби в България и в чужбина. През 2008 става член основател на фондация „Изкуство – дела и документи”.

Ⓒ архив, ФОИ

Ⓒ архив, ФОИ

Ⓒ архив, ФОИ


ГАЛЕРИЯ САРИЕВ е частна галерия създадена от Катрин и Веселина Сариеви през септември 2004 година в Пловдив. Галерията минава два етапа в развитието си като от есента на 2009 започва работа по нова изложбена политика Sariev Contemporary – ориентирана към интернационално презентиране  на българско съвременно изкуство. Днес с активната си работа и подбор на имена Галерия Сариев се е превърнала в двигател и комуникатор на съвременнoто българско изкуство. Галерия Сариев е в основата на трите организации, работещи по концепцията на създателите си – развитие на градска култура, съвременно изкуство, креативна икономика. Другите две платформи към тази концепция са Фондация Отворени Изкуства и и artnewscafe, Пловдив. / www.sariev-gallery.com

ФОНДАЦИЯ ОТВОРЕНИ ИЗКУСТВА е учредена през 2007 година в Пловдив. Фондация “Отворени Изкуства” работи за осмисляне, активизиране и комуникиране на града със средствата на изкуството. Дейността на Фондация Отворени Изкуства е насочена основно към създаването, разработването и продуцирането на собствени културни проекти. В ежегодната програма на фондацията са заложени основно проекти и събития в три програми: Нощ на музеите и галериите, Град и култура, Филмова програма. От 2011 година Фондация Отворени Изкуства стартира Образователна програма за Съвременно Изкуство и Форум Колекционери. / www.openarts.info