Форум Колекционери 2014

„Форум Колекционери“ е проект, който дава видимост на утвърдени частни и корпоративни колекционерски практики, насочва и насърчава младите колекционери в съставяне и водене на колекция и създава комуникационна среда. „Форум Колекционери“ е насочен към развитие на българската система на изкуство, като представя равно български и международни участници.

„Форум Колекционери“ има за цел да срещне публиката лице в лице с колекционери на изкуство. Наред с публичните средства, колекционерството е един от двигателите, които подкрепят съвременното изкуство днес. Частното колекционерство стои в основата  на много днешни световни музеи в Европа. Именно колекционерът е често човекът, който е провидял бъдещия голям талант и пръв е повярвал в него. Всяка една колекция, независимо от своя обем, издава предпочитания, интерес, познания и дълбоко личните мотиви на своя притежател. Всяка сбирка е разказ за определена епоха, за нейния дух и нрави, за нейния почерк.

Срещите с колекционери организирани от фондация „Отворени изкуства“ запознават публиката с хора с различен фокус на интерес към изкуството, както и с различен обществен профил – частен и корпоративен. Платформата дава публичност, включително на колекции, в които присъства частично или доминиращо българско изкуство, с което отдава символична подкрепа към нейните инициатори, с цел да популяризира и поощрява колекционерството на българско изкуство.

Тематичните разговори разкриват повече за мотивацията на колекционера да притежава изкуство, и как и къде придобиват публичност произведенията на изкуството, веднъж попаднали в сбирка. Не на последно място, тези срещи зачекват вечната дилема: любов към изкуството или дългосрочно капиталовложение е страста на колекционера?

Вера Млечевска


ФОРУМ КОЛЕКЦИОНЕРИ 2014

в рамките на платформата Въведение в съвременното изкуство, 2014

Гост лектор: ГЕОРГИ ВОЙНОВ

София, България

Георги Войнов е роден и живее в България. Завършва основното си и средно образование в страната, след което висше образование в Румъния – Клуж и Букурещ – Академия за икономически науки, със специалност Международни икономически отношения. Живял е и работил девет години в Румъния. Колекционира произведения на изкуството от 1986г. Основно присъствие в колекцията му имат румънските и български автори. Лично предпочитание има към графиката и рисунките.

Колекцията е споделена мечта осъществена съвместно със съпругата му Дана Войнова. Във времето си търпи развитие, като в последните 7-8 години главният интерес се насочва към модерно и съвременно изкуство  предимно от млади автори. И в момента колекцията е отворена за нови попълнения, като към традиционните графика, живопис и скулптура се прибавят и мултимедийни творби.

30 ноември – Collectors' Forum – Георги Войнов

Ⓒ архив, ФОИ

Ⓒ архив, ФОИ

Ⓒ архив, ФОИ

Ⓒ архив, ФОИ

Ⓒ архив, ФОИ

Ⓒ архив, ФОИ

Ⓒ архив, ФОИ