Форум Колекционери 2021

Програмата на „Форум Колекционери“  2021 се реализира в Пловдив и София и представя пролетна програма през март и април и есенна програма през септември и октомври.

Фондация “Отворени изкуства” има удоволствието да представи:

Collectors’ Forum / „Форум Колекционери“ 2021

сесия пролет и сесия есен

пролетна сесия – 27 март, 10 април, 24 април 2021

организатор: Фондация „Отворени изкуства“ в рамките на програмата „Въведение в съвременното изкуство“

концепция и водещ: Веселина Сариева

„Форум Колекционери“ на Фондация „Отворени изкуства“ стартира през 2011 като платформа за образование и обмен, която запознава, поставя въпроси, дава фокус на утвърдени международни и български частни и корпоративни колекционерски практики, насочва и насърчава младите колекционери в съставяне и водене на колекция и създава комуникационна среда между отделните звена в артсистемата. „Форум Колекционери“ е мултижанров и с регулярната си годишна програма включва разнообразни формати: презентации, лекции, публикации, кампании, международни визити, публични и затворени срещи на колекционери и художници, галеристи и куратори.

През 2021 година в постпандемична ситуация на артсистема в криза „Форум Колекционери“ предприема разширяване на традиционния си формат на тематично, структурно и времево ниво, следван от намерението да подпомогне адаптацията на участниците в артсцената в България. Поставяйки основната теза, че познаването и приемането на другия в микрообщността, обединението и споделянето на проблемите и решенията е изход от настоящето и път към бъдещето, „Форум Колекционери“ има намерението да създаде обща среда на споделяне и видимост, които дават панорама, възможни насоки за справяне и  предпоставки за бъдещо сътрудничество. Освен тази нова линия, ориентирана към микрообщността, „Форум Колекционери“ продължава и традиционната си програма, като реализира международен обмен и запознава с международни колекционерски практики.

„Форум Колекционери“ е идея и инициатива на Веселина Сариева. Организатор на програмата е Фондация „Отворени изкуства“ в рамките на програмата   „Въведение в съвременното изкуство“.

Пролетната програма на „Форум Колекционери“ включва три събития.

Като начало на 27 март 2021, събота, „Форум Колекционери“ ще събере за първи път на едно място и в общ разговор представители на най-активните български галерии за съвременно изкуство, както и на най-младите пространства за изкуство. Тази панелна дискусия с български галеристи ще ни запознае със състоянието на галериите преди и по време на пандемията, ще ни даде примери на добри практики, прогнози за бъдещето и стратегии за развитие. Разговорът ще се проведе на български език.

На 10 април 2021, събота, „Форум Колекционери“ ще проведе панелна дискусия с български колекционери на съвременно изкуство, някои от които ще бъдат представени за първи път публично. Разговорът ще премине през запознаване с техните колекции, ще представи техните съвсем различни подходи на колекциониране, ще разкрие ситуации, с които те се сблъскват, ще говори за това как влияе пандемията на техните навици и планове, ще обсъди техните препоръки към галеристи, автори и артспециалисти. Дискусията ще се проведе на български език.

На 24 април 2021, събота, „Форум Колекционери“ ще представи лекция и ще организира уъркшоп с международен колекционер, който ще има за цел да насърчи и даде информация на младите колекционери за начина им на колекциониране и водене на колекция. Уъркшопът ще има лабораторен характер. Част от него ще е отворен и за млади художници, като ще създаде обща среда на обмен между младите автори и колекционерите.

Уъркшопът е за ограничен брой участници, като ще бъде отправена отворена покана за кандидатстване. Уъркшопът ще се проведе на английски език. Документация от сесиите на уъркшопа ще е налична впоследствие онлайн.

Поради противопандемичните мерки пролетната програма на „Форум Колекционери“ ще се реализира онлайн.

Програмата на „Форум Колекционери“  2021 се реализира в Пловдив и София и представя пролетна програма през март и април и есенна програма през септември и октомври.

ФОРУМ КОЛЕКЦИОНЕРИ / РАЗГОВОРИ / ГАЛЕРИИ

ФОРУМ КОЛЕКЦИОНЕРИ / РАЗГОВОРИ / КОЛЕКЦИОНЕРИ

Кадър от "Да живееш с изкуство", уъркшоп на Кристиан Каспар Шварм 


Партньор: Национален фонд „Култура“

През 2021 проектът се реализира с финансовото съдействие на „Програмата за подкрепа на професионални организации в областта на изкуството“ на Национален фонд „Култура“.