За Фондация "Отворени Изкуства"

ФОНДАЦИЯТА

Фондация „Отворени Изкуства“ е създадена през февруари 2007 г. в Пловдив от Катрин и Веселина Сариеви. От тогава работи активно за създаването и устойчивото развитие на модели и практики за подкрепа на българската съвременна култура.

Дейността и проектите на „Отворени Изкуства“ имат широка разпознаваемост, носители са на редица награди, намерили са множество съмишленици и са определяни като един от важните фактори за развитие и насърчаване на съвременния културен живот в Пловдив и страната.

Годишната програма на „Отворени изкуства“, до 2020 г., обхваща платформите: “Нощ на музеите и галериите”; Образователна програма („Въведение в съвременното изкуство“); “Град и култура”,  "Международен обмен", като всяка платформа има собствени краткосрочни или дългосрочни подпроекти. След 2020 г., заради глобалната пандемия и възстановяването след нея, програмата “Нощ на музеите и галериите” е временно замразена. Организацията работи с водещи експерти за развитие на проектите си.

През годините и по различните си проекти фондацията е създавала широка партньорска мрежа, която включва местни и национални институции, български и чуждестранни неправителствени организации, чуждестранни културни институти в България, стотици артисти и художествени колективи, както и партньори от частния сектор.

Физическото пространство на фондацията, заедно с галерия SARIEV, artnewscafe и културния павилион Fluca, които са други организации, създадени от Катрин и Веселина Сариеви, оформят своеобразен културен център в края на ул. Отец Паисий в Пловдив.

От 2022 г. фондацията а е част от Sarieva/Hub.

ИСТОРИЯ И СТАТУТ

Фондацията е учредена през 2007 г. като юридическо лице за осъществяване на общественополезна дейност, създадено съгласно Закона за юридическите лица с не-стопанска цел. Фондацията е регистрирана в Централния регистър към Министерство на правосъдието.

Преди да бъде отделена в самостоятелна юридическа форма и регистрирана като фондация „Отворени Изкуства“, между 2005 и 2007 г. концепцията “отворени изкуства” беше програма за некомерсиална културна политика в дейността на Галерия Сариев. Под тази концепция беше иницииран най-мащабния ежегоден проект на фондацията – Нощ на музеите и галериите – Пловдив през 2005 г.

Първият офис на фондацията отваря врати на ул. Отец Паисий 36 в Пловдив през март 2010 г., когато започва и изграждането на организационна структура и постоянен екип на фондацията.

Повече за  - вижте тук публикацията 10 години “Отворени изкуства”

ДЕЙНОСТИ

Дейността на фондация „Отворени Изкуства“ е насочена основно към създаването, развиването и продуцирането на собствени културни проекти, разработени тематично от Катрин и Веселина Сариеви. Малка част от дейностите са свързани с партньорства, подкрепа и съпродуциране на външни проекти.

Фондация „Отворени Изкуства“ развива дейност основно в Пловдив, с частични проекти в София и чужбина.

ФИНАНСИРАНЕ

Проектите си фондация „Отворени Изкуства“ осъществява, чрез набиране на благотворителни активи, получаване на дарения от отделни граждани, търговски дружества, общински и държавни учреждения и фондове и чрез привличането на партньори.

ЕКИП

Базовият екип на фондация „Отворени Изкуства“ включва директор, мениджър финанси, куратори или директори съдържание  и координатори на различните проекти.

За осъществяване на дейностите по отделните проекти фондацията създава съответните временни работни групи от специалисти и консултанти, стажанти и доброволци.

КАРИЕРА

Фондация „Отворени Изкуства“ периодично обявява кампании за специализирани позиции на стажанти и доброволци по настоящите и предстоящи проекти. Извън кампаниите целогодишно се приемат стажанти и доброволци за изследователски и оперативни дейности. Всички преминали периода на стаж и доброволни дейности, получават официални сертификати и документи.