Веселина Сариева
основател на Фондация „Отворени изкуства“Катрин Сариева
основател на Фондация „Отворени изкуства“


от ляво надясно: Бояна Соколова, Веселина Сариева, Владия Михайлова

Бояна Соколова
финансов директор

Бивши и настоящи членове на широкия екип на фондация „Отворени изкуства“:

Виктор Янков, Стефка Цанева, Дончо Христев, Ангелина Рангелова, Самуил Мастрафчиев, Красимир Добрев, Станислава Груева, Василена Панчарова, Рене Георгиева, Златка Неделчева, Владия Михайлова, Василена Панчарова, Мина Стоилчева, Евгения Димитрова, Десислава Милева.


Отправяме благодарности и към всички наши доброволци и стажанти през годините! Проектите ни не биха могли да бъде толкова успешни без тяхното участие!