Партньори

Проектите си Фондация “Отворени Изкуства”

Проектите си Фондация “Отворени Изкуства” осъществява, чрез набиране на благотворителни активи, получаване на дарения от отделни граждани, търговски дружества, общински и държавни учреждения и фондове и чрез привличането на партньори.


Основни партньори:

През 2022 проектът се реализира с финансовото съдействие на „Едногодишен грант 2021“ на Национален фонд Култура.


Институционални партньори на фондация “Отворени изкуства” през годините:

Търговски партньори на фондация “Отворени изкуства” през годините са: