Нощ на музеите и галериите 2016

Дванадесетата пловдивска Нощ на музеите и галериите посреща над 40 000 души за двете фестивални вечери под тепетата.

Културната карта на Нощ на музеите и галериите - Пловдив 2016 предложи над 140 събития на 70 локации в града. Наред с традиционните вече програми „Музеи и Галерии“, „Култура и Клуб“, „Град и Публични пространства“ и „Малката Нощ“, фестивалът представи и специалната програма „Отворени изкуства“. Чрез нея фондацията, като базов организатор на НОЩта и с помощта на своите верни партньори, се утвърди като продуцент и копродуцент на съдържание. В своята същност „Отворени изкуства“ е мултижанрова програма подготвена от професионалисти – куратори, селекционери и експерти в различните жанрове, която продължава визията на фондацията да търси, да експериментира и да надскача границите на традиционните форми и разбирания за изкуство.В новата програма “Отворени изкуства” организаторите на фестивала обещават специална селекция от произведения и артисти разделени тематично по жанрове –  кино, театър, литература, танц, съвременно изкуство, изкуство и нови технологии, проекти в градска среда и др.

Ⓒ Lina Krivoshieva

Ⓒ Krasimir Krastev

Ⓒ Philip Krus

Ⓒ Silvia Georgieva

Ⓒ Konstantin Radev

Ⓒ Darina Angelova

Ⓒ Lina Krivoshieva

Ⓒ Lina Krivoshieva

Ⓒ Lina Krivoshieva

Ⓒ Lina Krivoshieva

Ⓒ Lina Krivoshieva

Ⓒ Lina Krivoshieva

Ⓒ Lina Krivoshieva

Ⓒ Lina Krivoshieva

Ⓒ Maria Zheleva

Ⓒ Lina Krivoshieva

Ⓒ Nikola Zafirov

Ⓒ Nikola Zafirov

Ⓒ Georgi Simeonov

Ⓒ Philip Krus

Ⓒ Stiliana Simeonova

Ⓒ Punkt

Ⓒ Punkt

Ⓒ Punkt

Ⓒ Punkt

Ⓒ Punkt

Ⓒ Punkt

Ⓒ Punkt

Ⓒ Punkt

Ⓒ Punkt