Алтернативна карта на Пловдив

„Алтернативна карта на Пловдив“ е туристически гид за различния, непознат и неприсъстващ в официалните туристически пътеводители град. „Алтернативна карта на Пловдив“ е за онези любопитни откриватели, които са готови да видят отвъд фасадата на съществуващото сега и да се върнат назад към историята или да надушат потенциала на града. „Алтернативна карта на Пловдив“ акцентира и върху някои спeцифични за облика на града архитектурни и културни обекти, които са неглижирани и заплашени от унищожаване или бавна разруха.

„Алтернативна карта на Пловдив“ представя тематични маршрути с отбелязани знакови обекти по тях. Същевременно преминаването по маршрутите крие и немаркирани, неочаквани изненади – малки улички с кафенета и ресторанти, примамливи гледки или смесица от разнообразни прояви на битуване.

Съдържанието на „Алтернативна карта на Пловдив“ и селекция на тематичните маршрутите се осъществява от редактора и съставителите, които са историци, архитекти, урбанисти. Работният им процес включва провеждането на публични лекции и дискусии известни като „Беседка за града“, в които са поканени и взимат участие други експерти, граждани, обитатели на местата.

„Алтернативна карта на Пловдив“ има печатно издание от 2013 година и сайт: www.alternativeplovdiv.com През 2017 година въз основа на „Беседка за града, 2015 г.“ в сайта на картата са включени нови маршрути.

Картата от 2013-та включи маршрутите: СОЦ-наследството на Пловдив, Тютюневите складове на Пловдив, Квартал „Капана“, Баухаус под тепетата, Религии и Улица „Отец Паисий“.

В сайта на Алтернативна карта на Пловдив от 2017-та са прибавени маршрутите: Махалата – Хаджи Хасан махала, Реката – начини на обитаване /Каршияка, Мараша, Столипиново/, Социалният живот на панелките /ж.к. „Тракия”/, Тепетата като форми на градски живот. Изборът на новите тематични маршрути е продиктуван от урбанистичния, социален и културологичен интерес към начина на обитаване на пространствата от разнообразни етнически и социални групи, от атмосферата на пловдивския делник. Редакциите на картата от 2013 г. са по отношение на някои вече съборени сгради, както и в отпадането на маршрута Капана, който след 2014-та година присъства като основен акцент в официалната карта на Пловдив.

„Алтернативна карта на Пловдив“ и „Беседка за града“ са основни проекти в програмата „Град и Култура” на Фондация „Отворени изкуства“ и целта им е да създадат по-широк нов поглед към града и да активират урбанистичното познание като синтез от социално, историческо и културно любопитство. „Алтернативна карта на Пловдив“ цели да предизвика гражданска рефлексия и припознаване на града като стимулиращ жив организъм и място за реализация.

Алтернативна карта на Пловдив беше представена в рамките на Нощ на музеите и галериите - Пловдив, 2013

Ⓒ Тодор Ненов

Алтернативна карта на Пловдив беше представена в рамките на Нощ на музеите и галериите - Пловдив, 2013

Ⓒ Тодор Ненов

Алтернативна карта на Пловдив беше представена в рамките на Нощ на музеите и галериите - Пловдив, 2013

Ⓒ Тодор Ненов

Алтернативна карта на Пловдив беше представена в рамките на Нощ на музеите и галериите - Пловдив, 2013

Ⓒ Тодор Ненов

Алтернативна карта на Пловдив - Нощ 2016

Алтернативна карта на Пловдив - Нощ 2016

Алтернативна карта на Пловдив - Нощ 2016

Алтернативна карта на Пловдив - Нощ 2016


Екип

„Алтернативна карта на Пловдив“ е проект на фондация „Отворени изкуства“.

„Алтернативна карта на Пловдив” 2013
Главен редактор: Катрин Сариева (Фондация „Отворени изкуства“)
Съставители и основатели на проекта: Катрин Сариева (Фондация „Отворени изкуства“), арх. Владислав Костадинов и инж. Антония Вълканова (Студио 8 1/2)
Превод от английски: Борис Делирадев
Графичен дизайн: студио PUNKТ, Георги Лазаров
С подкрепата на Община Пловдив

„Алтернативна карта на Пловдив“ 2017
Главен редкатор: Катрин Сариева (Фондация „Отворени изкуства“)
Съставители: Катрин Сариева (Фондация „Отворени изкуства“), арх. Меган Луенбърг, Атанас Димитров
Консултанти по темите: Владимир Балчев, Никола Венков
Координатор: Василена Панчарова
Превод от английски: Мартин Петров
Графичен дизайн: студио PUNKT, Георги Лазаров
Уебсайт: 1337.bg, Богдан Ковачев