Капана между Берлин и Истанбул

В периода 2010 – 2014 г. фондация „Отворени изкуства“ концентрира част от идеите и проектите си около тогава неглижирания квартал „Капана”. Целта на фондацията е чрез показване на добър пример и артистични инициативи да се активизира интерес към тази любопитна и перспективна част от центъра на град Пловдив.

Капана между Берлин и Истанбул
Капана – квартален арт мениджмънт

Между 2009 и 2010 г. от Веселина Сариева (фондация „Отворени изкуства“) и Якоб Рачек (културен мениджър на фондация „Роберт Бош” в Пловдив, България) е разработен проект за квартал „Капана”, Пловдив. Идеята е представяна неколкократно на работни посещения и срещи на Веселина и Якоб в Истанбул и Берлин пред организации и експерти (включително във форума “Between delay and transition – contemporary cultural practice in Bulgaria” FEINKOST Gallery, 2010). Вследствие на лични срещи е съставена партньорска мрежа с организации в Берлин (Кройцберг) и Истанбул. За реализирането на проекта фондация „Отворени изкуства“ кандидатства два пъти – през 2010 и 2011 г. пред организациите: European Cultural Foundation Collaboration Grant и фондация „Америка за България“, но проектите не получават финансиране и са замразени.

ИДЕЙНА БАЗА

Проектът поставя малкия мултикултурен квартал „Капана” (Пловдив, България) в контекста на кварта- ли в други градове – „Кройцберг” (Берлин) и „Топхане” (Истанбул), като цели с креативни дейности да активизира неговия потенциал, да обживее неговите запусна- ти пространства. Изборът на градовете с тяхната специфичност поставя проблемите на идентичността на „Капана” в ситуацията на европейска, посттоталитарна и запазила ориенталския си дух България. Чрез едногодишни културни междусекторни дейности, проучвания и споделяне на опит на експерти проектът изследва модели и демонстрира практики на урбанизъм, изкуство, активизъм, заимствани от тези два европейски града.

Проектът КАПАНА – МЕЖДУ БЕРЛИН И ИСТАНБУЛ цели да изследва специфичното урбанистично пространство като надградско, наднационално, като мултикултурен миниполис в контекста на подобни квартали в избраните градове. До началото на XX век „Капана” е търговското сърце на града и в него се е извършвала международна търговия. Това е допринесло особено много за икономическото и културното развитите на града. Днес в „Капана” има сгради от различни епохи, но му липсва живият дух и съвременната култура – той е автентичен, но пуст и беден търговски, през деня е населен с повече автомобили, отколкото хора.

Проектът не е свързан с градска политика и не изисква институционална отговорност, а търси вътрешна реакция на средата и гражданската инициативност и креативност. Целта му е чрез независими културни дейности да подскаже потенциалната нова идентичност, да провокира съзнание за градска култура и отговорност.

ПРЕДВИДЕНИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2010 г.

 • Резидентни програми в „Капана“ за артисти, урбанисти, архитекти от Берлин и Истанбул
 • Резидентна програма в Истанбул и Берлин за представители на културни индустрии от „Капана“
 • Международен семинар
 • Арт и урбанистични проекти
 • Оpen fest
 • Инфозвено и библиотека
 • Печатни материали

ПРЕДВИДЕНИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2011 г.

„Капана“: знание

 • Създаване на библиотека и архив за „Капана“
 • Етноложко проучване на „Капана“
 • Първи „Капана talk“

„Капана“: изкуство и акция

 • Резидентна програма за артисти, урбанисти и архи- текти от Берлин и Истанбул
 • Резидентна програма за местни автори
 • Изложби и реализация на прокети на участниците в резидентната програма, локални автори и артисти от ФОН: Млади автори
 • Уикенд фестивал

„Капана“: икономика и пазар

 • Hand made day – неделен пазар
 • Лекция в сградата на Централни хали (разположени на мястото на стария Куршум хан) – търговията на дребно на глобалния пазар (в контекста на хиперпро- изводството и дистрибуция в Китай)

За „Капана” накратко:

„Капана” е стара обособена част в самия център на град Пловдив (България). Той e лабиринт от малки улици, които се пресичат хаотично. Оттам идва и името му – лесно е да се изгубиш в „Капана”, там винаги е имало примамки, защото векове наред от началото на XV до средата на ХХ век „Капана” е бил занаятчийският и търговският център на града. Днес в „Капана” има сгради от различни епохи – от османска архитектура (XV в.), през Виенски стил (началото на XX в.), до съвременни сгради, някои в типичен за прeхода стил „мининебостъргач” и „мутробарок”. През 2009 – 2010 г., когато „Отворени изкуства“ насочва вниманието си към мястото, в „Капана” се развива търговия с произведения на старите занаяти, а съвременната култура е приютила някои популярни нощни клубове. Като цяло потенциалът на квартала по това време не е развит и голям процент от старите търговски помещения са празни и запуснати.

Якоб Рачек и Хана Хурциг на път към Пловдив, 2011 г.

Ⓒ архив, ФОИ

кв. „Капана“, 2010 г.

Ⓒ архив, ФОИ

кв. „Капана“, 2010 г.

Ⓒ архив, ФОИ

кв. „Капана“, 2010 г.

Ⓒ архив, ФОИ

кв. „Капана“, 2010 г.

Ⓒ архив, ФОИ

кв. „Капана“, 2010 г.

Ⓒ архив, ФОИ