Проект 0 на Кирил Кузманов

Проект 0 е идея за проект реализиран от самото пространство и хората, които го обитават.
Проект 0 е въображаем филтър за преминаващи образи, понятия и значения.
Проект 0 има за цел да ре-активира публичното въображение за мястото посредством не-натрапчиво изследване и коментиране на градското пространство, стереотипите на живеене, обитаване и доколко те правят един квартал видим или невидим.
Проект 0 е „не-обектен”, „нематериален” филтър, съставен от фрагменти без остатък.

Концепция

Проект 0 е идея за проект реализиран от самото пространство и хората, които го обитават.

Проект 0 е въображаем филтър за преминаващи образи, понятия и значения.

Проект 0 има за цел да ре-активира публичното въображение за мястото посредством не-натрапчиво изследване и коментиране на градското пространство, стереотипите на живеене, обитаване и доколко те правят един квартал видим или невидим.

Проект 0 е „не-обектен”, „нематериален” филтър, съставен от фрагменти без остатък.

Процесът на реализация на Проект 0 е свързан с изграждането на идейна платформа за генериране на съдържания и диалог. Нейната цел е да разшири кръга на възможните теми и проблеми свързани с градската публична среда  като включи всички участници в проекта: партньори; групи и хора заявили фрагменти; жителите на ул. „Златарска” в кв. „Капана“; хора заинтересовани от проекта и мястото; гледни точки на различни специалисти и др. Развитието на платформата следва процеса на заявяване на фрагменти от произведението и същевременно създава критическа и публична среда за неговата реализация и разбирането за мястото.

50-те фрагмента от проекта формират двойна огледална стена, която пресича перпендикулярно ул. „Златарска" в пловдивския квартал „Капана“. Фрагментите следват прецизно релефа на фасадите на сградите от двете страни на улицата. Всяка една от страните на образуваната двустранна огледална стена е съставена от 25 фрагмента – 12 броя с размери 204x102 см. и 13 броя с вариращи размери, общо 50 фрагмента с индивидуален номер и място. Фрагментите притежават пропорционално количество от използваните материали, а стойността им е калкулирана на базата на разходите за изработка, монтаж и демонтаж без друга добавена стойност. В периода юни 2010 г. - май 2013 г. тези фрагменти са заявени от различни хора и групи, а в последствие са изработени и инсталирани за 10 дни (7 - 17 юни 2014) на ул."Златарска". След техния демонтаж, всеки заявител получава заявеният от него фрагмент и проектът продължава да съществува в различни точки на света, реферирайки към мястото и генерираният процес.

Кирил Кузманов, 2010

УЧАСТИЕ

„Проект 0" е независим проект на Кирил Кузманов, който на различни етапи, между 04/2010 - 06/2014, се реализира с участието на куратора Владия Михайлова, инж. Димитър Димитров (консултант), архитект Раха Фаразманд (консултант), Фондация „Отворени изкуства“ (административно и логистично съдействие) и други организации, специалисти и физически лица.

Заявители на фрагменти:

1 - Христо Николов 
2 - Бодо сълюшънс
3 - Катрин Девентър
4 - Едлберт Шьобел  
5 - Станислав Памукчиев
6 - Едлберт Шьобел
7 - Камен Стоянов
8 - Едлберт Шьобел
9 - Раймонда Мудова
10 - Милена Фетваджиева
11 - Събина Христова
12 - Боян Каленков
13 - Мария Минкова
14 - I/O архитекти
15 - Владимир Явашев
16 - Елица Панайотова
17 - Георги Войнов
18 - Борис Фурнаджиев 
19 - Институт за съвременно изкуство, София
20 - Д-р Берхард Хайнц
21 - Балпекс ООД
22 - Чавдар Радев
23 - Недко Солаков
24 - Тимо Кьостер
25 - Константин Боботцов
26 - Богдана Златева
27 - Ирина Баткова
28 - Петя Колева
29 - Славчо Кузманов
30 - Д-р Колю Бянов 
31 - Юлия Тошева
32 - Владо Попов
33 - Емил Попов
34 - Христо Николов 
35 - Сотир Стойчев
36 - Весела Вълчева-Макгий
37 - Йордан Бенев
38 - Георги Войнов
39 - Кольо Карамфилов
40 - Dont DIY
41 - Станислав Тошков
42 - Бояна Соколова
43 - Ангел Чолаков
44 - Асен Емилов
45 - Петя Николова 
46 - Камен Лазаров
47 - CMS Reich-Rohrwing
48 - CMS Reich-Rohrwing
49 - Румен Драганов
50 - Галя Танчева 


* „Проект 0” е независимо произведение на Кирил Кузманов, който за първи път е представен в рамките на Проект 01 с куратор Владия Михайлова като част от Фон: млади автори 2010 на Галерия Сариев и Фондация Отворени Изкуства.

Владия Михайлова куратор на Фон: млади автори 2010

Project 0 is a work about the visionary, Utopian image, but likewise about the frame of the work as a specific filter, a media tending to the attainable zero of meanings. In a sense, it is the trap in The Trap, locked in the tight inaccessible and invisible space between the backs of two mirrors.

For his work Kiril Kuzmanov plans to set up a large double mirror in one of the narrowest streets in the very center of the quarter. The mirror closely fits the relief of the buildings facades on both sides, perpendicularly crossing the street. The author tackles a sophisticated idea of building a sculpture in public space, thus rationalising the specific architectural environment that as though stretches in the mirror, strips itself from meaning and becomes transformed into a smooth reflective surface. Kiril Kuzmanov sets a limit, it is the boundary between the imaginary and the real which cuts off the space of the street and closes it into the infinite cycle of a recurrent image. The mirror is a pause, it is space and non-space, an image and a non-image. Simultaneously present in urban areas and absent from them, it consequently becomes a work which has departed from itself alone. It is paradoxically focused on the impossible and unimaginable space enclosing the structure between the two mirrors. Intersected by the mesh of scaffolding pipes, this is an area of pure reality. It is the trap.

To the artist, the central idea is to create a non-object, immaterial work, a work consisting of fragments without a remainder or redundancy. The mirror is constructed from fifty separate pieces. Thus the integrity of the reflection is distorted, the fine raster lines between the pieces accentuate on the construction of the image – the image always has a frame, in its ostensive entirety and seeming comprehensiveness there is always a fragment. Kiril Kuzmanov sets authorship apart from the ownership of the work. Each of the pieces of the mirror will have an owner in advance, before being inserted into the structure. At the time of its realisation the work will no longer belong to its author. At the same time, however, it will not be an integrate work, a whole piece of art at any other time, except only while and where it is accomplished, thus further emphasising its site-specificity. The cost of each of the fragments is determined based on the cost of each of the materials used for creating the structure, with no surplus, in order to emphasise the idea of nothing to spare, of lack of redundancy which the author suggests. By creating a filter – work without work, an image without an image, architecture without architecture, a street without a street, Kiril Kuzmanov creates space. This is the Utopian space of the mirror which, acting on the principle of reflection, constitutes a specific location and puts “me”/”us” in a certain place.

-

„Проект 0” е независим проект на Кирил Кузманов, който на различни етапи, между 04/2010 - 06/2014, се реализира с участието на куратора Владия Михайлова, инж. Димитър Димитров (консултант), архитект Раха Фаразманд (консултант), Фондация „Отворени изкуства“ (административно и логистично съдействие) и други организации, специалисти и физически лица.