ГРАД И КУЛТУРА

„Град и култура“ е програма на фондация „Отворени изкуства”, която разглежда и работи със заобикалящата ни градска среда - нейната история, архитектура, специфика, проблеми и потенциал да бъде част от културното развитие и осъзнаване.

Прочетете повече

Във фокуса на програмата са теми като архитектура, урбанизъм, начин на обитаване на града, специфика на определни град- ски пространства, алтернативни локации за култура и изкуство, съхраняване на културното наследство и др. Програмата е предмно насочена към спецификите на град Пловдив, като проекти на „Отворени изкуства“ в тези теми са: „Беседка за града“, „Алтернативна карта на Пловдив“, Дебати/Лотос, фестивал „Улица Отец Паисий“, темата за кв. „Капана” с проектите – „Капана” между Истанбул и Берлин“ (идеен проект 2010 г., не- реализиран), „Проект 01“, „Проект 0” на Кирил Кузманов, „Да поговорим за пазара“. През 2011 г. „Отворени изкуства“ е част от инициативата за спасяването на знаковото за града кино „Космос“ от събаряне, като участва в организирането на дискусии, петиция и изложба за привличане на общественото и медийното внимание по въпроса. След връщането на статута и запазването на киното фондацията провежда редица международни културни събития в сградата на киното с цел да покаже и затвърди потенциала на „Космос“ като място за култура и изкуство. Фондация „Отворени изкуства“ участва активно в граждански иницитиви, свързани с въпросите за градската среда, архитектурата и инфраструктурата.

Проекти

Капана между Берлин и Истанбул

В периода 2010 – 2014 г. фондация „Отворени изкуства“ концентрира част от идеите и проектите си около тогава неглижирания квартал „Капана”. Целта на фондацията е чрез показване на добър пример и артистични инициативи да се активизира интерес към тази любопитна и перспективна част от центъра на град Пловдив.

1 2