Актуални новини и събития

09.06.2011

ПРOEKT 0 / Изложба

След представяния в /+/ Склада, София; Нощта на музеите и галериите 2010 и artnewscafe Пловдив, ПРОЕКТ 0 на художника Кирил Кузманов продължава с изложба в „Suspacious”. В нея ще бъдат показани обекти и езкизи, които презентират развитието на художествената идея на проекта, както и видеа, аудио записи, текстове, публикации, представящи участниците в проекта и публичната информация за него, появила се до момента.

Прочетете повече
01.06.2011

Становище / обществено обсъждане / Кино Космос

Във връзка с обществено обсъждане на 3 Юни 2011 от 17 часа в сградата на ОбС Пловдив за изменение на ПУП-ПРЗ на част от кв.296-нов по плана на ЦГЧ, а именно: смяна предназначението и ново застрояване, както и привеждане в съответствие с действаща кадастрална карта, като УПИ VІІІ-867 – Кино, кв.296-нов по плана на ЦГЧ, Пловдив, става УПИ VІІІ-521, 1456, 4-етажен гараж, обществено обслужване, кв.296-нов по плана на ЦГЧ, Пловдив (КИНО „КОСМОС”).

Прочетете повече
28.04.2011
Прочетете повече
15.03.2011
Прочетете повече
20.02.2011

Да запазим кино КОМСОМОЛ / КОСМОС

Събитието отваря една голяма тема, а поводът е старото кино Комсомол / Космос, което наскоро беше гласувано за премахване като на негово място се предвижда построяването на многоетажен гараж и функционална сграда – може би поредния Мол. Това се случва отново в самия център на Пловдив, в непосредствена близост до стар, навремето буржоазен квартал с тесни улички и емблематична архитектура.

Прочетете повече
25.01.2011

Промяна на предназначението / проекто-предложение

Предложние към покана от Община Пловдив до Фондация Отворени Изкуства (изх. N 11 M34, 19.01.2011) за подаване на идеен проект за иновативно културно събитиe във връзка с проект към Оперативна програма „Регионално развитие“  с основен бенефициент община Пловдив

Прочетете повече
15.01.2010

Дискусия: Между забавянето и прехода - съвременните културни практики в България

На 13 януари, 2010 г. галерия FEINKOST (Берлин) бе домакин на панелна дискусия на тема "Между забавянето и прехода - съвременните културни практики в България" организирана от Фондация "Отворени изкуства, галерия "Сариев", Сдружение "Изкуство днес" и Гьоте-институт София.

Прочетете повече
1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14